Bericht is gepubliceerd, publiekelijk zichtbaar.
Vertaald in het nederlands door Joost Abrahams
Proefgelezen door John de Lange

10. Ziekten

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
5 minuten
Difficulty : Level 5

Excerpt :

This is a listing of a series of article on the diseases of tropical fish.
Ziekten zijn over het algemeen geen probleem in aquaria met overgefilterd, kristalhelder, bacterievrij water.

De sleutel tot een goede gezondheid van vissen is schoon, helder en bacterievrij water

Merk op dat dit niet betekent dat water vaak wordt ververst. Het idee dat waterverversing zorgt voor een goede gezondheid is een mythe. Het idee dat water met "goede waterparameters" een goede gezondheid zal geven, is ook een mythe.

In dit artikel gaan we hier veel dieper op in:

12.9. Visziekten voorkomen

Krobia xinguensis
Krobia xinguensis

Bacteriën in de waterkolom

Het immuunsysteem van de vis bestrijdt voortdurend alle bacteriën waaraan de kieuwen worden blootgesteld, ongeacht het type bacterie. Een lager aantal bacteriën betekent dus dat er meer middelen van het immuunsysteem beschikbaar zijn om ziekteverwekkers te bestrijden. Een hoge bacterieconcentratie tast het immuunsysteem van de vissen aan en kan een groot aantal ziekten en uitbraken van ziekteverwekkers veroorzaken. De gemakkelijkste manier om de hoeveelheid bacteriën in het water te bepalen, is door de helderheid van het water. Over het algemeen geldt: hoe helderder het water, hoe minder bacteriën. Alle eigenaren van aquaria moeten streven naar kristalhelder water.

Merk op dat "bacterievrij" relatief is. Een milliliter (of kubieke centimeter) dof, "normaal" aquariumwater heeft ongeveer tien miljoen, 10.000.000 of 10⁷ bacteriën. Een milliliter troebel water bevat gemakkelijk een miljard, 1.000.000.000 of 10¹⁰ bacteriën. En een milliliter "kristalhelder" water bevat slechts 100.000 of 10⁵ bacteriën erin. Dit betekent dat troebel water 100.000 keer meer bacteriën bevat dan kristalhelder water. Dit geeft een idee waarom het verminderen van het aantal bacteriën zo effectief kan zijn bij het verbeteren van het immuunsysteem van de vissen.

Pseudotropheus sp. kingsizei
Pseudotropheus sp. kingsizei

Als het aantal bacteriën in de waterkolom laag is, kunnen de vissen al hun immuunsysteem gebruiken om ziekteverwekkers op afstand te houden. Dus vissen in bacterievrij water zijn veel gezonder dan vissen in bacterierijk water. Dit is gewoon het beste ziektepreventiemiddel dat er is.

Merk op dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, dit NIET betekent dat water vaak wordt ververst. Dit komt door de logaritmische aard van bacterie aantallen. Van een miljard bacteriën naar een half miljard bacteriën gaan met een 50% waterverversing zal de vissen niet veel helpen. Het gebruik van overfiltratie om van een miljard naar een miljoen bacteriën te gaan, zal veel helpen. Grote waterverversingen kunnen slechte filtratie niet compenseren.

Verdere analyse van deze bacteriën is te vinden op deze link:

4.3. Bacteriën in de waterkolom

Rocio octofasciata Jack Dempsey elektrisch blauw
Rocio octofasciata – Jack Dempsey, electric blue

Mythen over ziekten

Op sociale media worden veel mythen over ziekten nagepraat. Hier zijn er slechts een paar:

 • Het testen van waterparameters is essentieel voor het diagnosticeren van visziekten.
 • Vissen nemen medicijnen op via hun huid en kieuwen.
 • Zoetwatervissen drinken het water waarin ze zwemmen, dus door medicijnen in het water te doen, komt het medicijn in de vissen.
 • Het gebruik van "chemicaliën" zoals koper, metronidazol, praziquantel en antibiotica om visziekten te behandelen, moet worden vermeden, aangezien deze waarschijnlijk de vissen zullen doden.
 • Zout (natriumchloride) dat aan het aquarium wordt toegevoegd, helpt bij het genezen van verwondingen, bevordert de vorming van slijmlaag, verbetert de kieuwfunctie en doodt sommige parasieten.
 • Het gebruik van antibiotica in het huisaquarium zal resulteren in antibioticaresistente bacteriën.
 • Frequente waterverversingen helpen bij het genezen van visziektes.
 • Witte stip is een vreselijke ziekte die de meeste vissen die ermee besmet zijn zal doden.
 • "Witte ogen" is te wijten aan problemen met de waterkwaliteit.
 • Als vissen in een aquarium rode vlekken op hun huid en vinnen krijgen, is dat over het algemeen iets dat "ammoniakverbranding" wordt genoemd, en geen bacteriële hemorragische septikemie.
 • Kruiden, "biologische" en "natuurlijke" middelen (Melafix, Pimafix, Knoflook) zijn effectieve behandelingen voor vissen die ziek zijn.

Deze mythen zijn ALLEMAAL onjuist.    

Herichthys Carpintis, Groene Texas Cichlide
Herichthys Carpintis – Green Texas Cichlid

Het diagnosticeren van visziekten is ERG moeilijk

Een waarschuwing over het diagnosticeren van visziekten. Zelfs met een microscopisch onderzoek zijn visziektes niet eenvoudig te diagnosticeren. De meeste hobbyisten hebben alleen wat hun ogen hen vertellen om verder te gaan over wat een visziekte is. Dit betekent dat de diagnose van een visziekte gewoon een "beste gok" is. En deze "beste schattingen" zijn vaak verkeerd. Houd hier dus rekening mee in alle volgende ziekteartikelen.

Als er een ziekte uitbreekt, kunnen deze hoofdstukken hopelijk helpen:

10.1. Ziektes in het algemeen

10.2. Externe protozoën

10.2.2. Witte stip (Ich)

10.2.3. Velvet

10.2.4. Epistylis

10.2.5. Chilodonella en Costia

10.2.6. Tetrahymena

10.2.7. Cryptobia

Tropheops Roodvin Puulu
Tropheops – Red Fin Puulu

10.3. Bacteriële ziekten

10.3.1. Huidzweren

10.3.2. Mondrot

10.3.3. Duck lippen

10.3.4. Vinrot

10.3.5. Saddleback

10.3.6. Rode vlekken

10.3.7. Witte ogen

10.3.8. Pop ogen

10.3.9. Rode kieuwen

10.3.10. Rode Mond in bij Goudvissen

Synodontis multipunctatus
Synodontis multipunctatus

10.4. Tuberculose (vissen TB)

10.5. Hexamita

10.6. Flukes

10.7. Vis saprolegnia of "schimmel"

10.8. Lymphocystis

10.9. Ankerwormen

10.10. Zwarte vek

10.11. Lintwormen

10.12. Nematoden

10.12.1. Camallanus

10.12.2. Capillaria

10.13. Ongedierte in het aquarium

10.14. Karperluizen

10.15. Dwerggoerami ziekte

10.16. Grafietziekte bij Betta's

Selenotoca multifasciatus Silver Scat
Selenotoca multifasciatus – Silver Scat

Enkele algemene artikelen zijn nuttig bij de behandeling van een visziekte:

12.1. Basisprincipes van de behandeling

12.2. Diverse behandelingen samengevat

12.3. Quarantaine tanks

12.4. Ineffectieve medicijnen

12.5. Vissen drinken niet

12.6. Sterilisatie

12.7. Het maken van medicinale voeding

12.8. Euthanaseren van een vis

12.9. Visziekten voorkomen

12.10. De "Shotgun"-benadering

Sciaenochromis fryeri OB Bosbes
Sciaenochromis fryeri OB Bosbes

Dit naast een hoofdstuk over symptomen. Deze artikelen zijn als volgt:

11.1. Gatenziekte (Hole-in-the-head Syndrome)

11.2. Vezelige witte kak

11.3. Malawi bloat

11.4. Buikwaterzucht

11.5. Holle buik

11.6. Zwemblaasziekte

Rineloricaria parva Zweepstaartmeerval
Rineloricaria parva – Whiptail Catfish

11.7. Shimmying

11.8. Twirling

11.9. Misvormingen van de wervelkolom

11.10. Witte vlekken op de huid

11.11. Rode vlekken op de huid

11.12. Neon tetra ziekte

11.13. Slijmvlies ziekte

11.14. Schilferige Huid

11.15. Vis eet niet

11.16. Agressie

11.17. Zwarte dood

11.18. Zwarte kop syndroom

Psuedotropheus crabro Hommelcichlide
Psuedotropheus crabro – Bumblebee Cichlid