CIH cilindervoering controleren

  1. Een nieuwe voering is helemaal rond en cilindrisch over de gehele lengte. Door de zuigerbeweging zullen die delen van de voering die haaks op de zuigerpen staan, slijten omdat er dwarskracht op werkt. Deze slijtage vindt hoofdzakelijk plaats op dat deel van de voering waarover de zuigerveren lopen.
  2. Het is mogelijk om een idee te krijgen van de boring slijtage door de cilinderkop te demonteren bij ingebouwde motor. Als de zuiger in ODP staat, kunnen de eerste tekenen van slijtage worden waargenomen net onder de bovenrand van de boring tot waar de bovenste zuigerveer komt. Daar begint een stootrand te komen. Als er geen duidelijke stootrand te zien is, mag worden aangenomen dat de voeringslijtage niet ernstig is en dat enig verlies aan compressie en een overmatig olieverbruik te wijten zijn aan versleten of gebroken zuigers of zuigerveren.
  3. Als je een binnenmicrometer hebt, meet dan de boring in het drukvlak net onder de stootrand en ook onderin de cilinder in hetzelfde vlak. Als het verschil meer dan 0,15 mm is, moet het cilinderblok worden geslepen.
    Evenzo is een verschil van 0,08 mm of meer tussen twee metingen van de voeringsdiameter haaks op elkaar, een teken van onrondheid die ook slijpen noodzakelijk maakt.
  4. Als je niet de beschikking heeft over een micrometer, verwijder dan de zuigerveren van een zuiger en plaats deze zuiger om de beurt in elke cilinder, met de zuigerbodem op ongeveer 20 mm van de bovenrand van de cilinder. Kun je nu tussen de zuiger en de cilinderwand een voelermaat van 0,25 mm dikte schuiven, dan is revisie noodzakelijk.
  5. Iedere voering die krassen of groeven heeft, moet worden geslepen. Dit verschijnsel wijst erop dat zuiger of zuigerveren ook beschadigd zijn. Zelfs als het maar om één cilinder gaat die zou moeten worden geslepen dan nog is het noodzakelijk dat alle vier voeringen worden geslepen en voorzien van overmaat-zuigers en veren. Een revisiebedrijf zal in staat zijn om de voeringen te slijpen en de bijhorende zuiger te leveren. Als de krukas ook moet worden geslepen, is het aan te bevelen om hetzelfde bedrijf de krukas en zuigers in het blok te laten monteren.
  6. Als de cilinderwanden licht zijn ingesleten, maar niet zozeer dat ze moeten worden uitgeboord, dan kunnen speciale olieschraapveren om de oude zuigers worden aangebracht, die de compressie herstellen en het olieverbruik stoppen.
    Er zijn verschillende typen verkrijgbaar en voor elk type moeten de aanwijzingen van de fabrikant nauwlettend worden gevolgd.

Lees verder : CIH motor revisie

Plaats een reactie