CIH zuigers en drijfstangen demonteren

  1. Let erop dat de zuigers op de bodem een inkerving hebben die de voorzijde aangeeft. Ga na of er op de drijfstang en lagerkap merktekens staan. Dit is noodzakelijk omdat lagerkap en drijfstang bij elkaar horen en de lagerkap mag niet 180 graden verdraaid worden. Nummer gelijk ook de drijfstangen 1 tot 4, zodat de zuigers weer in dezelfde boring terugkomen.
  2. Draai de drijfstangbouten los en leg ze terzijde in de volgorde waarin ze worden losgemaakt.
  3. Trek de drijfstangenkappen los, zorg ervoor dat ze in de goede volgorde terechtkomen en let op de positie van de lagerkap op de drijfstang. Zorg ervoor dat de lagerschalen op de juiste plek blijven.
  4. Als de drijfstangkappen moeilijk los zijn te krijgen, kan er zachtjes op de zijkanten worden geklopt met een kunststof hamer.
  5. Nadat elke drijfstangkap is verwijderd, moet de zuiger met de drijfstang naar boven toe uit de boring worden geduwd. Sla daartoe op de drijfstangen met behulp van een geschikt stuk hout en een lichte hamer totdat de zuiger boven het blok uitkomt.
    Trek nu de zuiger met de drijfstang eruit en monteer de bijbehorende lagerkap met lagers en draai de bouten licht aan.

Lees verder : CIH motor revisie

Plaats een reactie