L Jetronic

Injectie systeem ontwikkeld door Bosch werd ook door andere auto fabrikanten dan Opel gebruikt. Toegepast van 1975 tot 1982,vanaf 1977 werd de 19E motor vervangen door de 20E motor. De opvolger van dit systeem is het LE Jetronic inspuit systeem.

Op de Duitse website Senatorman en de Franse site dethomaso staat de werking van het L Jetronic inspuit systeem uitgebreider uitgelegd. Op Opel Tuners staat een artikel over de tuning mogelijk heden van het L en LE systeem.
De computer is analoog deze kan niet gemapt worden, maar de lhm kan wel worden gemapt cg ingesteld worden om een betere mengsel verhouding te verkrijgen.
Op het Amerikaanse forum over de VW lucht gekoelde moteren Itinerant air cooled staat de werking van de Jetronic lhm uitgebreid uitgelegd.
Bij DIVALO tuning kun je motor op de rollenbank laten afstellen.

19E met L-jetronic

Werking

Indirect ingespoten dat wil zeggen niet direct in de verbrandingskamer, maar in dit geval in het inlaatspruitstuk.

l-jetronic-ecu

De computer (ECU) is analoog deze kan niet gemapt worden net zoals de Motronic versies. Het enigste uitgang signaal is de inspuit tijd.

Het toerental signaal wordt gebruikt voor de timing van de injectoren. Er wordt 2x per cyclus ingespoten (batch injectie), de inspuit tijd van de injector bepaald de hoeveelheid brandstof.

De injectie computer berekend de hoeveelheid aangezogen lucht aan de hand van grote van de openings hoek klep in de lhm en toerental motor.
Er wordt van deellast op bedrijfstemperatuur uitgegaan en stoch (1 gram brandstof op 14,7 gram lucht).
Hieruit berekend de ECU de theoretisch inspuit tijd. Dit is gelijk de minimum inspuit tijd.

Deze waarde wordt daarna gecorrigeerd door de koelwater temperatuur sensor, gasklep schakelaar, lucht temperatuur sensor en tenslotte de hoogte van de accu spanning.

luchthoeveelheidsmeter

De luchthoeveelheidsmeter (lhm) is een klep hoe meer lucht de motor nodig heeft hoe verder de klep opent. De veer in de lhm heeft directe invloed op de openingshoek. Zet je de veer strakker, dan meet de ECU  minder lucht en andersom.
Het armpje in de lhm is instelbaar zodat het verloop over de weerstand banen in de lhm verandert wordt. Met deze twee instellingen is de mengsel verhouding het beste af te stellen over het gehele vermogens bereik van de motor.

Lucht temperatuur sensor

Lucht temperatuur sensor bevindt zich in de lhm, de temperatuur heeft invloed op de dichtheid (massa) van de lucht.

koelwater temperatuur sensor

De koelwater temperatuur sensor bevindt zich in het thermostaat huis, een koude motor heeft meer brandstof nodig als een motor op bedrijfstemperatuur.

Koelwater temperatuur sensor

Beide temperatuur sensoren zijn het type NTC, de weerstand waarde wordt lager bij een hogere temperatuur.

Gasklep schakelaar

Gasklep schakelaar

De gasklep schakelaar heeft drie standen namelijk stationair, deellast en vollast. Deze zorgt ervoor dat de motor beter reageert op je gaspedaal, de lhm meet de verandering in luchtstroom niet direct.
De stationair stand zorgt ervoor dat tijdens deaccelereren de brandstof toevoer verminderd tot ongeveer 1200 a 1400 rpm hier onder wordt er weer normaal ingespoten.
Tijdens accelereren in de vollast stand wordt er meer ingespoten te opzichte van de deellast stand.

accu spanning

De hoogte van de accu spanning is van invloed op de openings tijd van de injectoren. De injectoren openen sneller bij een hogere spanning, hierdoor wordt bij een bepaalde inspuit tijd meer benzine inspoten.
Om dit te corrigeren meet de ecu de spanning en corrigeert de inspuit tijd.

Injectoren

De injectoren van de L-jetronic werken op 6 volt dus zijn er voorschakel weerstanden nodig.

l jetronic bdr

De brandstofdruk is vast ingesteld op 3bar door de benzinedruk regelaar, maar wordt verlaagd door de onderdruk aansluiting bij stationair en deaccelereren van de motor. Zodat het drukverschil over de injector altijd 3bar blijft.

Buiten de ecu om

De hulplucht schuif en koude start injector met thermotijd schakelaar zorgen ervoor dat de lucht/benzine verhouding tijdens koude motor en starten nog klopt.

hulpluchtschuif

Hulplucht schuif

In de hulpluchtschuif zit een klepje dat door een bimetaaltje gesloten wordt, het bimetaaltje wordt verwarmd door een verwarming spiraaltje en door de warmte van de motor zelf de klep staat immers op het thermostaathuis.

Koude start injector

De koude start injector achter in het spruitstuk spuit alleen benzine in tijdens het bedienen van de startmotor en maximaal voor 8 seconden gemeten vanaf -20°C, behalve als de koelwater temperatuur hoger dan 35°C is. De schakelaar zelf is een bimetaaltje met een verwarmings elementje. De thermotijd schakelaar zit in het thermostaathuis.

Kabelboom

Dubbel relais
L jetronic massa

De dubbelrelais zorgen voor de stroom van de injectie componenten en de brandstofpomp, bij L-jetronic loopt de pomp als je start of/en al de klep in de luchtweger beweegt.

Ontsteking met contactpunt, werkt los van injectie.

Motor afstellen

Motor op bedrijfs temperatuur brengen.
Eventueel eerst de kleppen en ontsteking afstellen.
Max 1% CO bij stationair toerental van 850-900rpm.
Hogere waarde gevonden? Stel de LHM met de CO stelschroef op 0,5% CO af.
Brandstof druk is 3 bar met vacuüm slang los van de regelaar.

Schema L Jetronic

L jetronic schema
CodeGebruiker
1Injectie computer
2Bobine
3Gasklep schakelaar
4Hulplucht klep
5Koude start injector
6Thermotijd schakelaar
7Zekering
8Brandstofpomp
9Accu
10Dubbel relais
11Voorschakel weerstanden
12Injector cyl.4
13Injector cyl.3
14Injector cyl.2
15Injector cyl.1
16Lucht hoeveelheids meter
17Koelwater temperatuur sensor
18Massa aansluiting
L jetronic 6 cylinder

Componenten L Jetronic

Componenten L jetronic
NummerGebruiker
1Injectie computer
2Accu
3Stekker dubbel relais
4Koude start injector
5Massa aansluiting
6Injectoren
7Koelwater temperatuur sensor
8Hulplucht klep
9Gasklep schakelaar
10Thermotijd schakelaar
11Dubbel relais
12Voorschakel weerstanden
13Lucht hoeveelheids meter
14Startmotor
15Bobine
16Verdeler
17Klem 1 bobine

L jetronic 19E bestelnummers

77kw - 105 PS
Manta A
Manta B
Kadett C
nr. opelnr. GMnr. BoschOmschrijving
0 280 000 102Computer L Jetronic
0 280 200 003
Luchthoeveelheidsmeter
0 280 150 105Injector (grijs)
0 280 120 200Gasklep schakelaar
0 280 160 202Benzine druk regelaar 3,0 bar
0 280 130 023Koelwatersensor
0 280 140 104 vanaf 05/76 eindnummer 114Hulpluchtklep
0 280 159 014Voorschakel weerstanden 4
0 332 514 103Dubbel relais
0 280 170 028koudestart ventiel
0 280 130 214 vanaf 8/75 eindnummer 204Thermotijd schakelaar
0 280 190 110Kabelboom kadett c
0 231 170 154Verdeler kadett c

L jetronic 20E bestelnummers

81kw - 110 PS
Rekord E
Manta B
Kadett C
nr. opelnr. GMnr. BoschOmschrijving
0 280 000 186Computer L Jetronic
0 280 202 006
Luchthoeveelheidsmeter
0 280 150 105Injector (grijs)
0 280 120 200Gasklep schakelaar
0 280 160 202Benzine druk regelaar 3,0 bar
0 280 130 026Koelwatersensor blauw
0 280 140 112Hulpluchtklep
0 280 159 014 vanaf 09/78 eindnummer 006Voorschakel weerstanden
0 332 514 109Dubbel relais
0 280 190 120Kabelboom kadett c
0 231 170 235Verdeler kadett c

L jetronic 20E bestelnummers

85kw - 116 PS
Kadett C
nr. opelnr. GMnr. BoschOmschrijving
0 280 000 186Computer L Jetronic
0 280 202 009
Luchthoeveelheidsmeter
0 280 150 105Injector (grijs)
0 280 120 200Gasklep schakelaar
0 280 160 202Benzine druk regelaar 3,0 bar
0 280 130 026Koelwatersensor blauw
0 280 140 112Hulpluchtklep
0 280 159 014 vanaf 09/78 eindnummer 006Voorschakel weerstanden
0 332 514 109Dubbel relais
0 280 190 120Kabelboom kadett c
0 231 170 235Verdeler kadett c

L jetronic 30E bestelnummers

180 PS
Monza
Senator
1978-1982
nr. opelnr. GMnr. BoschOmschrijving
0 280 001 107Computer L Jetronic
0 280 202 007Luchthoeveelheidsmeter
0 280 150 105Injector (grijs)
0 280 120 200Gasklep schakelaar
0 280 160 202Benzine druk regelaar 3,0 bar
0 280 130 026Koelwatersensor
0 280 140 104Hulpluchtklep
0 280 159 001Voorschakel weerstanden 4
0 280 159 003Voorschakel weerstanden 2
0 332 514 103Dubbel relais
0 580 464 008Brandstofpomp
0 450 905 002Brandstof filter

Werkplaatsregels bij werkzaamheden aan inspuit systeem

 • Motor niet starten als de accu niet is aangesloten
 • Gebruik voor het starten van de motor nooit een snellader
 • Nooit bij draaiende motor accu loskoppelen
 • Bij snelladen de accuklemmen losnemen
 • Bij temperaturen boven 80C (droogoven) moet het regelapparaat worden uitgebouwd
 • Zorg voor een goede verbinding van alle elektrische contacten
 • Neem nooit de stekker van het regelapparaat los als het contact aan staat en sluit de ontkoppelde stekker ook niet aan als het contact aan staat
 • Bij het meten van de compressie moet de stroomtoevoer vanaf de accu naar het dubbel relais worden onderbroken
 • Bij laswerkzaamheden moet het regelapparaat worden uitgebouwd

Controleren van het L jetronic inspuitsysteem

Trek de stekker uit de injectie computer, de klemmen 1 – 18 zitten op de lange strip, 19 -35 op de korte, 1 en 19 zitten aan de kant van de kabelboom.
Je hebt het volgende nodig om door te meten:

 • Proeflamp 12V 2W met meetpennen
 • Multi meter
Te testen functie of componentTesten metMeten tussen klemmenTijdens het testenAanwijzing in ordeGeen aanwijzing wijst opOpmerking
Spannings toevoertestlamp10 (+) en carrosorie massacontact aantestlamp brandtdubbel relais defect; toevoer dubbel relais onderbroken. draad 10 onderbroken; accu plus naar dubbel relais ontbreekt
Massa inspuit systeemtestlamp10 (+) en 5 (-)contact aantestlamp brandtaansluiting centrale massa ontbreekt; draad 5 c.q. 16 en/of 17 onderbroken
10 (+) en 16 (-)
10 (+) en 17 (-)
Inspuit impulstestlamp10 (+) en 1 (-)startmotor kort laten draaientestlamp flikkert zoals onderbreker contactdraad 1 onderbroken; ontstekings systeem contactloos; onderbreker contact in stroomverdeler vervangen
Startsignaal van startmotor voor ecutestlamp4 (+) en 5 (-)startmotor kort laten draaientestlamp brandtonderbreking tussen klem 50 op startmotor en dubbelrelais; draad 4 onderbroken; dubbel relais defectlamp mag slechts zolang branden als startmotor draait. wanneer lamp blijft branden met ingeschakeld contact, controleren waarom spanning aanwezig is op klem 86a
Dubbel relais pomp gedeeltetestlamp20 (+) en 5 (-)startmotor kort laten draaientestlamp brandtdubbel relais defect; massacontact relais niet aanwezig, zekering pomp doorgebrand
Hulp lucht schuiftestlamp34 (+) en 5 (-)startmotor kort laten draaientestlamp brandt zwakonderbreking in kabelboom; hulp lucht schuif defect
Injectorentestlamp19E en 20Econtact aantestlamp brandtonderbreking in kabelboom; voorschakel weerstanden defect; injector defect
14 (+) en 5 (-)
15 (+) en 5 (-)
32 (+) en 5 (-)
33 (+) en 5 (-)
30 E
14 (+) en 5 (-)
15 (+) en 5 (-)
30 (+) en 5 (-)
31 (+) en 5 (-)
32 (+) en 5 (-)
33 (+) en 5 (-)
Lucht hoeveelheid meterweerstand meter6 en 7contact uit, bij 20°cca. 50 Ωonderbreking en/of kortsluiting in kabelboom, lhm defect
6 en 8ca. 180 Ω
6 en 9ca. 280 Ω
8 en 9ca. 100 Ω
27 en 620 E en 30 Eca. 2000 tot 3800 Ω
Injectoren en voor schakel weerstandweerstand meter30 Econtact uit15 tot 19 Ωkabel onderbreking opsporen. injector en weerstand één voor één doormeten. injector = 2 tot 3 ohm; weerstand 5,5 tot 6,5 ohm; defecte delen vervangen
15 en 33
15 en 32
14 en 32
14 en 33
30 en 31
14 en 33
19 E en 20 E
14 en 15
15 en 32
32 en 33
33 en 34
Temperatuur voeler 2weerstand meter13 en 5contact uit0°c = ca 16000 Ωonderbreking in kabelboom; voeler defect
0°c = ca 5500 Ω
20°c = ca 2600 Ω
40°c = ca 1200 Ω
80°c = ca 300 Ω
97°c = ca 200 Ω
Afgeven stationair contact in gasklep schakelaarweerstand meter2 en 18contact uit, gaspendaal los0 Ωonderbreking in kabelboom; gasklep schakelaar defect
gaspendaal intrappen∞ Ω
Afgeven stationair contact in gasklep schakelaarweerstand meter3 en 18contact uit, gaspendaal los∞ Ωonderbreking in kabelboom; gasklep schakelaar defect
gaspendaal volledig intrappen0 Ω
Pompcontact in lhmtestlamp20 en 5luchtslang van lhm lostrekken contact inschakelen. stuwklep met de hand bedienenproeftlamp brandt; pomp draaitonderbreking in kabelboom; schakelaar in lhm defectproeflamp mag bij ingeschakeld contact en stilstaande motor niet branden,anders lhm vervangen

Plaats een reactie