Bougies en kabels

Het goed functioneren van de bougies is noodzakelijk voor het goed en zuinig lopen van de motor. Aan de bougies is af te lezen of de motor goed loopt. De staat waarin de bougies verkeren, is ook een indicatie voor de algehele toestand van de motor.

CIH onsteking volgorde 4 cylinder
CIH onsteking volgorde 4 cylinder

Bougies

 1. Om de 10.000 km moeten de bougies worden bekeken, schoongemaakt en als ze sterk versleten zijn, worden vervangen.
 2. Het porselein van de bougie schoon en wit is en zonder aanslag wijst dit op een arm mengsel of een te warme bougie ( een warme bougie voert de warmte van de elektrode langzaam af. een koude bougie voert deze vlug af).
 3. Het porselein is bedekt met een hard zwart uitziend laagje dan  is dat een aanwijzing dat het mengsel te rijk is.
 4. Als de bougie zwart en vettig is, is het waarschijnlijk dat de motor behoorlijk is versleten en dat het mengsel te rijk is.
 5. Het porselein is bedekt met een lichtgele tot bruine laag is het mengsel in orde en is het aannemelijk dat de motor in goede conditie is.
 6. Als er langwerpige bruine sporen op het witte porselein aan de buitenkant van de bougie zitten, moet de bougie worden vernieuwd omdat de strepen een aanwijzing zijn voor een lekkage in de bougie zelf waardoor er drukverlies is opgetreden.
 7. Bougies moeten worden schoongemaakt in een bougie zandstraalapparaat die de koolaanslag grondiger zal verwijderen wanneer dit met de hand gebeurt. Het apparaat zal ook de bougies testen terwijl ze onder druk staan. Elke bougie die niet vonkt bij de voorgeschreven druk moet worden vernieuwd.
 8. De elektrodeafstand is van groot belang, als deze te groot of te klein is, worden de grootte en de kracht van de vonk ernstig beïnvloed.
 9. Om de elektrodenafstand in te stellen, moet deze eerst worden gemeten met een voelermaat en dan iets open of dichtgebogen tot de juiste afstand is bereikt. De middelelektrode mag nooit worden verbogen omdat het porselein dan zal scheuren en de bougie niet goed meer zal werken.

Bougiekabels

 1. Het onderhoud van de bougiekabels beperkt zich tot het schoonhouden ervan.
 2. Bevestiging moet deugdelijk zijn.
 3. Om de 10.000 km moeten de bougiekabels één voor één worden schoongemaakt bij de verdeler en de bougies. Waarbij wordt nagegaan of er geen water bij de aansluitingen is gekomen. Schuur alle corrosie van de kabeleinden weg, veeg de kragen op de verdelerkap goed schoon en monteer de kabels.

Lees verder op : Onderhoud schema Manta B

Plaats een reactie