Contactpunten vervangen

Als de contactpunten versleten zijn moet deze vervangen worden.

  1. Verwijder de verdelerkap, rotor en stofkap.

  2. Draai de stelschroef los waarmee de onderbreker op de grondplaat is bevestigd.

  3. Bosch verdelers : trek het mescontact los en licht de onderbreker uit de verdeler.

    Contactpunt verwijderen

  4. Delco-Remy verdelers :  wip de veer van de beweegbare onderbreker arm los van de isolator op de plaat van het vaste contact. Verwijder de condensator en de mescontacten.  Licht de beweegbare onderbreker arm meet veer en daarna de plaat van het vaste contact uit de verdeler.


    Mescontact losmaken

  5. Het inbouwen van de contactpunten is het omgekeerde van de uitbouw procedure. Let op bij het monteren van de Delco-Remy onderbreker dat de laagspanningsdraad en condensator aansluiting in de juiste volgorden op de isolator worden bevestigd.Volgorde mescontact

Lees verder op : Onderhoud schema Manta B

Plaats een reactie