Bericht is gepubliceerd, publiekelijk zichtbaar.
Vertaald in het nederlands door John de Lange
Proef gelezen door Joost Abrahams

1.1.4. Water parameters

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
5 minuten
Difficulty : Level 3

Excerpt :

Aquariumwaterwaarden zijn relatief onbelangrijk voor de vissen.
Het water waarin vissen zwemmen is natuurlijk erg belangrijk. Maar het is lang niet zo belangrijk als mensen het toeschrijven. De chemie van het water, de pH, de hardheid en de zouten in het water zijn gewoon niet erg belangrijk voor het welzijn van de tropische zoetwatervissen.

Als je het water kunt drinken, kunnen vissen erin gedijen

Koop dus geen testkit bij je nieuwe aquarium. Voeg gewoon een dechlorinator toe als er chloor in het water zit . Voeg vis toe als je klaar bent. En maak je gewoon geen zorgen over het water. De "waterparameters" zijn gewoon niet zo belangrijk.

Tanichthys albonubes – Chinese Danio
Tanichthys albonubes – White Cloud Mountain Minnow

Water parameters in meer detail

Merk op dat ELKE keer als ik dit op sociale media zeg, is het aantal vispolitie dat uit het houtwerk komt om te zeggen: ” Dat is niet waar, jij idioot ” verbazingwekkend. Maar het is gewoon waar!. Voeg conditioner toe als het water chloor bevat en je bent klaar om te gaan.

De volgende punten zijn relevant:

 • Het water in het aquarium moet zo bacterievrij mogelijk zijn. Deze vereiste is belangrijk, maar wordt zelfs zelden genoemd of besproken. Het aantal bacteriën correleert met de helderheid van het water. “Kristalhelder” water bevat zeer weinig bacteriën, terwijl “troebel” water zeer veel bacteriën bevat.
 • Nauwkeurige controle en stabiliteit van de temperatuur is NIET belangrijk. De temperatuur voor bijna ALLE tropische vissen kan variëren van 70 tot 90°F. (21 tot 32.3°C), met af en toe een excursie naar 65°F (18.3°C) to 95°F (35°C). En vissen raken niet "geschokt" door snelle temperatuurveranderingen.
 • De pH van het water is niet zo belangrijk. Het meeste leidingwater heeft een pH tussen de 6,5 en 8,5 en is prima voor alle vissen. Sommige vissen hebben water nodig met dezelfde pH als hun geboortewater om te broeden. Gunstige bacteriën hebben een pH hoger dan 6,5 nodig om ammoniak te verwerken.
 • Hardheid (zowel GH als KH) is van weinig belang, behalve dat enige hardheid het optreden van een “crash” of het old tanksyndroom verhindert. “Old tank syndroom” kan niet optreden als men elke één tot vier maanden 50% water ververst (afhankelijk van de bezetting).
 • Zouten zijn niet belangrijk zolang de meeste vissen een beetje hebben. Als je Osmose-water gebruikt, wordt het wat belangrijker. De enige keer dat vissen in de problemen kunnen komen, is als een vis in zeer zoutvrij (totaal opgeloste vaste stoffen of TDS minder dan 60) water wordt geplaatst. Als men alleen een meter heeft die microsiemens meet, vermenigvuldig dan microsiemens (EC (μS/cm)) met 0,55 om een geschat ppm TDS (natriumchloride)-equivalent te krijgen.
 • Het idee dat water “zware metalen” of “toxines” bevat, is een enorme mythe, die wordt verspreid door degenen die producten verkopen die zijn ontworpen om “de zware metalen en toxines te verwijderen”. Is het winstmotief niet geweldig?
Hemigrammus erythrozonus – Vuurneon
Hemigrammus erythrozonus – Vuurneon

Water verversen

Er is een mythe dat men het water in een aquarium minstens één keer per week moet verversen. Dit idee is overduidelijk onjuist. Afhankelijk van de bezetting adviseren wij elke twee tot vier maanden 50%. Deze “waterverversingen” halen ALLEEN nitraat uit het aquarium. Waterverversingen doen NIETS anders in het aquarium.

Merk op dat veel zeer ervaren hobbyisten geen water verversen en het prima doen. Er is een viswinkel in San Francisco die in tien jaar geen enkele waterverversing heeft gedaan met waarschijnlijk vijftig of zestig aquaria.

De enige reden om water te verversen is om de nitraat laag te houden. En nitraten zijn gewoon niet erg giftig. Als men het water ververst volgens het nitraatgehalte, raad ik aan om het water alleen te verversen als het nitraat boven de 80 ppm komt. Let op: nitraten worden ALLEEN verminderd door waterverversing of planten. Hier is een artikel erover:

5.4. Veilige nitraat waarden

Xiphophorus maculatus Pineapple Candy Platy
Xiphophorus maculatus – Pineapple Candy Platy

Mythen over water

Er zijn veel mythes over het water waarin aquariumvissen leven. Enkele van deze mythen zijn:

 • Het is absoluut noodzakelijk dat men een watertestkit heeft en dat men het water regelmatig test
 • Een keer per week moet minimaal 50% water worden ververst.
 • Het is gevaarlijk voor de vissen om de pH te “sturen” met chemicaliën.
 • Hoge pH (>7,5 pH) wordt verlaagd door gebruik te maken van organische materialen zoals amandelbladeren, beukenbladeren, eikenbladeren, turf en/of drijfhout.
 • De “waterwaardes” die worden weergegeven door watertestkits zijn belangrijk bij het diagnosticeren van visziekten.
 • Het leven van vissen zal verkort worden als ze in een pH worden geplaatst die anders is dan hun oorspronkelijke water.
 • Vissen uit de zwartewater Amazone zullen lijden in water met een hoge pH.
 • De hardheid (GH en KH) van het water is erg belangrijk voor de vissen.
 • Het leven van vissen zal verkort worden als ze in een water met een andere hardheid worden geplaatst dan hun oorspronkelijke water.
Corydoras Rabauti - Pantsermeerval
Corydoras Rabauti - Pantsermeerval
 • Snelle veranderingen (in seconden) in waterparameters (pH, hardheid en/of temperatuur) kunnen zoetwatervissen beschadigen of doden.
 • Voor gezonde vissen moet de temperaturen nauwkeurig worden vastgehouden en verwarmingen zijn in de meeste huizen een absolute noodzaak.
 • Stabiliteit in aquarium parameters (temperatuur, pH, hardheid) gedurende uren of dagen is belangrijk.
 • Nitraten boven de 10, 20, 40 of zelfs 80 ppm zullen de levensduur van een volwassen vis verkorten.
 • Ammoniak gehalten op een bepaald niveau onder 5 ppm of nitriet gehalten onder 1 ppm zijn op enigerlei wijze schadelijk voor vissen bij een pH van 7.
 • Ammoniakgehaltes van 5 tot 10 ppm of nitrietgehalten van 1 tot 5 ppm zijn zeer giftig voor vissen bij een pH van 7.
 • Wanneer vervoerde vissen uit de zak worden gehaald, moeten ze geleidelijk wennen aan hun nieuwe waterchemie.
Gymnocorymbus ternetzi Veiltail - Langvin zwarte tetra
Gymnocorymbus ternetzi – Veiltail Black PhantomTetra
 • Water dat door een waterontharder is gestroomd is slecht voor vissen.
 • Waterverversing verwijdert opgebouwde gifstoffen en vishormonen in het water.
 • Waterverversingen zijn slecht omdat ze variaties in de waterwaarden veroorzaken.
 • Prime™ and Safe™ are superior water conditioners that also “neutralize” ammonia, nitrite, nitrate, and heavy metals.
 • Er zijn producten die ammoniak en nitriet “neutraliseren” (Tetra AquaSafe Plus, Kordon AmQuel, ClorAm-X, Hikari Aquarium Solutions Ultimate, SeaChem AmGuard, API Ammo-Lock, API Stress Coat).
 • Het is gunstig om bij elke waterverversing “bacteriën in een flesje” toe te voegen.

Al deze mythen zijn gewoon onjuist

Tanichthys albonubes – Chinese Danio – Gold variant
Tanichthys albonubes – Chinese Danio – Gold variant

Om dieper op het onderwerp Waterparameters in te gaan, klikt u op de volgende link:

4. Water parameters