De vertaling van dit artikel is nog niet begonnen. Er zijn nog openstaande taken zoals het omzetten van eenheden of het maken van tabellen.

7.2.6. PP EVA pads

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
2 minuten
Difficulty : Level 7

Excerpt :

EVA pads are decent filter media for aquariums and ponds. Japanese mats are not good media.
There are a whole series of bonded semi-rigid fiber mats or pads sold for filtration. The very coarse open pads are made of polyester fibers, PP (polypropylene) or EVA (ethylene vinyl acetate) plastic. Matala pads and Japanese  mats are probably the two versions used most. Their cost is $40 to $80 per cubic foot and $26 to $72 per 100 square feet of biofiltration surface so they are a viable option for both a submerged static biofilter and a trickle filter.
Symphysodon aequifasciatus discus
Symphysodon aequifasciatus - Discus

We tested the blue Matala pads in a test of filter media with regards to ammonia oxidizing capability. The pads came out quite surprisingly well in the test. This means they are viable candidates for biomedia in things like canisters and sumps.

Er werd een test uitgevoerd van het ammoniak-oxiderende vermogen van verschillende filtermedia. Het eerste cijfer, de "efficiëntie", is de gemiddelde ammoniakoxidatie die 15 kubieke inch medium gedurende een periode van 90 dagen heeft bereikt. Het tweede getal is het "effectieve" oppervlak in vierkante voet per kubieke voet berekend op basis van die test. Het derde getal is het effectieve oppervlak in vierkante voet per kubieke voet berekend door eenvoudige wiskunde. De correlatie tussen de testresultaten en het berekende oppervlak is zeer significant en betekent dat de testen nauwkeurig waren.

Media“Efficiëntie” uit twee testen"Effectief" oppervlakte ft²/ft³ ft²/ft³ uit berekening"Effectief" oppervlakte m²/m³m²/m³ uit berekening
Bewegend K1 medianiet getest600Niet beschikbaar1980Niet beschikbaar
30 PPI-schuim1734040011221320
Pannenspons1428080924264
Statische K1 media13260200858660
20 PPI-schuimniet getest220180726594
Aquarium grind6120120396396
Blauwe Matala-pads5100120330396
Eshoppe bioballen510060330198
¼ tot ½ inch lavastenen36060198198
Matrix3603019899
Biohome ultimate2403013299
Keramische ringen24040132132
* gemiddelde ammoniak die 15 kubieke inch (245,81 cm³) medium oxideerde gedurende een periode van 90 dagen

The higher the numbers here the better the media. This makes 30 ppi foam the best static media for canisters and ceramic rings the worst. The Blue Matala pads had decent performance.

The polyester fibers in Japanese matting are very thin and the density of the product is very low. While we didn’t test these mats we suspect they will not perform as well as Matala pads. The pads are just too open to retain much in the way of brown gunk. Also the pads disintegrate with time and plug up pumps and filters. We decidedly do not recommend Japanese matting for filter material.