Bericht is gepubliceerd, publiekelijk zichtbaar.
Vertaald in het nederlands door Joost Abrahams
Proefgelezen door John de Lange

1.7. Langzame dood van vissen

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
16 minuten
Difficulty : Level 4

Excerpt :

When fish in an aquarium just die off slowly, like one per week for two months, there are many possible culprits. But most of the time this can be traced to inadequate biofiltration as the "root cause",
Verkorte versie van "Oorzaken van langzame dood"
Er zijn veel manieren om vissen langzaam achter elkaar te doden. Wat we hier NIET mee bedoelen is wanneer een vis in een aquarium sterft. Vissen sterven de hele tijd door onbekende oorzaken. Zelfs een vispatholoog die een "autopsie" op een dode vis uitvoert, zal meestal niet kunnen zeggen waardoor de vis het grootste deel van de tijd is gedood. Als slechts een of twee vissen onverwachts sterven, sla jezelf dan niet in elkaar. Het was waarschijnlijk niet jouw schuld.

Een veel voorkomend refrein op Facebook-aquariumforums is "Ik verlies elke vijf dagen een vis, help“. Deze "langzame dood" is voor velen moeilijk te begrijpen. Het volstaat te zeggen dat het te wijten kan zijn aan ongeveer een paar honderd "oorzaken". Maar de meest voorkomende zijn gerelateerd aan hoe het aquarium is opgezet. Of de filtratie is onvoldoende, de hobbyist maakt de filtermedia te veel schoon of de hobbyist voert de vissen te veel. Soms is er een slechte beluchting. Soms zijn er veel stervende planten. Al deze tekortkomingen resulteren in een hoog aantal bacteriën in de waterkolom, wat de vissen zowel direct als indirect doodt.

Aquarium Fish Cherry Barb
Puntius titteya - Sherry barbeel

Schoon water

Langdurige problemen in het aquarium zijn eenvoudig te herleiden tot iets wat onrein water veroorzaakt. Er is één zeer belangrijke regel voor het houden van gezonde vissen in een aquarium:

De sleutel tot een goede visgezondheid is schoon, bacterievrij water

Ziekten worden altijd het best voorkomen door het water zo schoon mogelijk te houden met zeer zware filtratie. Het doel is kristalhelder, bacterievrij, overgefilterd, ultraschoon water.

De "lijn van oorzakelijk verband", zoals die wordt genoemd, is sequentieel:

 • Zware filtratie met veel bruine smurrie (heterotrofe nuttige bacteriën) verwijdert het voedsel dat bacteriën in de waterkolom eten (let op: dit proces vereist vele malen meer oppervlak dan de ammoniak/stikstofcyclus)
 • Dus de bacteriën in de waterkolom gaan dood
 • In het relatief bacterievrije water hoeven de vissen niet veel van hun immuunsysteem te besteden aan het bestrijden van de bacteriën in de waterkolom
 • De vissen hebben dus meer middelen van het immuunsysteem beschikbaar om zaken als vissentbc, epistylis, cryptobia, tetrahymena, columnaris en wormen te bestrijden
 • De vissen zijn dus gezonder en leven langer

En met de term 'schoon' bedoelen we kristalhelder, overgefilterd, bacterievrij water. We bedoelen NIET water dat vaak wordt ververst. Er is een groot verschil. Dit wordt uitgebreid besproken in deze link

6.4. Kristal helder water

Poecilia wingei Endler Guppy
Poecilia wingei – Endler Guppy

De belangrijkste vraag die niemand stelt op social media is: “Is je water kristalhelder?” Iedereen op sociale fora over aquaria, wanneer iemand wordt geconfronteerd met vragen over vissterfte, vraagt steevast: “wat zijn je parameters?“. Dit is het verkeerde om te vragen. Waterparameters doden geen vissen. Wat moet worden gevraagd is "Als je kijkt over de lengte van je aquarium, is het water dan "dof" of is het HEEL ERG helder?” Voor de nadruk, de belangrijkste vraag die gesteld moet worden is:

Als je kijkt over de lengte van je aquarium, is het water dan "dof" of is het HEEL ERG helder?

Een gezond aquarium heeft HEEL HEEL helder water. En dan bedoel ik kristalhelder water. Water waar het lijkt alsof de vissen in de lucht zwemmen. Dit is erg belangrijk.

Merk op dat dit niet verwijst naar het troebele water dat ontstaat wanneer men een nieuw aquarium opzet. De meeste tanks die aan het "indraaien" zijn, maken meerdere weken "troebel water" door. Dit is slechts een deel van het indraai proces en de oplossing hiervoor is om simpelweg NIETS te doen. Laat moeder natuur het uitzoeken. Laat me dat nog eens herhalen:

Met een nieuwe tank die troebel is geworden, NIETS DOEN. Maak NIETS schoon gedurende minimaal drie maanden. Laat het gewoon zo zijn.

Nieuwkomers zijn steevast veel te veel aan het schoonmaken en daarmee beschadigen ze hun tank. De ecologie van de tank is zodanig dat het tijd nodig heeft ONREINIGD om te doen wat het moet doen. Meestal moet de nieuwkomer tegelijkertijd VEEL minder eten geven.

Trichopodus microlepis Maanlicht Gourami
Trichopodus microlepis – Moonlight Gourami

Als het water na een paar maanden gebruik "dof" of zelfs "enigszins troebel" is, zit het vol met hoge concentraties van zogenaamde "heterotrofe" bacteriën (en een heleboel andere microscopisch kleine beestjes). De term "heterotroof" betekent gewoon goede oude normale bacteriën die hetzelfde soort voedsel eten als de vissen, namelijk eiwitten en koolhydraten uit visvoer en uitwerpselen.

Deze hoge concentratie bacteriën in een gevestigd aquarium zorgt voor echte problemen. Deze concentratie leidt indirect tot verzwakking van de vissen en stelt andere organismen in staat ze te doden. Een uitgebreide bespreking hiervan is te vinden onder:

4.3. Vrij zwevende bacteriën

Een hoog aantal bacteriën in het water ZAL resulteren in veel langzame vissterfte gedurende weken of maanden. Meestal zijn er geen ziektesymptomen bij de vissen. Ze gaan gewoon dood.

Trigonostigma espei Lambchop Rasbora
Trigonostigma espei – Lambchop Rasbora

De tweede belangrijkste vraag is "Hoeveel voer je je vissen?" De grootste fout die beginners maken, is hun vissen te veel voeren. De aanwijzingen op het eten zijn belachelijk. "twee tot drie keer per dag een hoeveelheid die ze in twee minuten kunnen eten" is VEEL te veel eten. Vissen moeten een hoeveelheid voedsel krijgen die gelijk is aan twee oogbollen per dag.

Een verrassend aantal keren is het probleem dat de hobbyisten matige hoeveelheden vissen met planten proberen te houden. De beluchting die een matige hoeveelheid vissen nodig heeft, is beslist schadelijk voor de groei van planten en doodt ze langzaam gedurende maanden. Deze langzaam afstervende planten geven opgeloste organische verbindingen vrij die de groei van bacteriën in de waterkolom (dwz "dof" water) voeden. De bacteriegroei doodt vissen op verschillende manieren langzaam.

Een laag filteroppervlak, filterreiniging en overvoeding kunnen allemaal oorzaken zijn van een hoog aantal bacteriën in de waterkolom en "dof" water. Beluchting kan ook een probleem zijn. In de meeste aquaria wordt een combinatie van verschillende problemen aangetroffen.

Trigonostigma heteromorpha – Kegelvlek Barbeel
Trigonostigma heteromorpha – Harlequin Rasbora

De lange versie van "Oorzaken van langzame dood"

De mogelijke manieren om de langzame dood te stoppen, kunnen als volgt dieper worden weergegeven (ruwe percentages geven het aantal keren aan dat het probleem in nieuwe aquaria wordt gezien):

 1. Onvoldoende filtermaat of slechte filtermedia (70%)
 2. Frequente filterreiniging of patroonvervanging uitvoeren (50%)
 3. Overvoeding (40%)
 4. Slechte beluchting (30%)
 5. Stervende planten (20%)
 6. Witte stip Look-Alikes (20%)
 7. Grove substraat (20%)
 8. "Vis TB" (20%)
 9. Onbekende ziekten (20%)
 10. Genetica (15%)
 11. “Sick Tank Syndroom” (?)

Meestal heeft het aquarium minstens twee en vaak nog veel meer van deze redenen, allemaal op elkaar gestapeld.

Poecilia reticulata Guppy
Poecilia reticulata – Guppy

1. Onvoldoende filter capaciteit of slechte filtermedia

Er zijn te veel heterotrofe bacteriën in de waterkolom die troebel of dof water geven dat pas na enkele weken verdwijnt. Dit komt meestal doordat de hobbyist onvoldoende effectief filteroppervlak heeft.

Waarschijnlijk is het meest voorkomende filter dat dit probleem geeft een cartridge filter, ofwel een interne cartridge filter (te vinden in het aquarium zelf) of een externe hang-on-back cartridge filter. Cartridge filters hebben eenvoudigweg onvoldoende biomedia om een fatsoenlijke biofiltratie te geven. Je kunt dit oplossen door een groot effectief oppervlak aan filtermedia toe te voegen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt:

A. Verbeteringen aanbrengen aan de cartridge filters volgens Cory van Aquarium Coop. Hij raadt aan om trays en cartridge eruit te halen en te vervangen door schuimblokken en een schuim voorfilter toe te voegen. Hier is een link hoe je dat doet:

8.2. Hang-on-back filters

Xiphophorus hellerii rood fluwelen zwaarddrager
Xiphophorus hellerii - Red Velvet Swordtail

B. Een ondergrindfilter toevoegen (verreweg de meest kosteneffectieve en "beste" methode). Waarschuwing: als je ondergrindfilter constant schoonmaakt, werken ze niet. En ze zijn een dan een big pain in the butt. MAAR als je ze gewoon met rust laat, zijn ze een geweldige biofilter voor een geweldige prijs. Maar tegenwoordig moet je ze over het algemeen via internet kopen. Hier is een artikel over hen:

8.5 Ondergrindfilter

C. Een sponsfilter toevoegen. Een groot sponsfilter met zeer poreus schuim en een luchtsteen voor het creëren van een luchtbrug met veel bellen en een lange luchtbrugbuis is een goede biofilter voor een zeer goede prijs. Sponsfilters zonder luchtstenen zijn niet goed. Ik ben dol op de sponsfilters van Aquarium Co-op (en nee, ik ben niet aangesloten bij Aquarium Co-op). Hier is een artikel over hen:

8.4. Sponsfilters

D. Voeg een potfilter gevuld met schuim, plastic potscrubbers of statische K1-media in zakken toe. Als iemand een standaard potfilter heeft van keramische ringen, bioballen, Matrix of Biohome, vervang deze media dan door die hierboven. De standaardmedia hebben niet het vereiste effectieve oppervlak. Deze onderwerpen worden in deze links verder uitgediept

8.3 Potfilters

7. Filter media

Helostoma temminkii Kussende Gourami
Helostoma temminkii – Kissing Gourami

2. Filterreiniging of cartridgewissel uitvoeren

Er zijn te veel heterotrofe bacteriën in de waterkolom omdat de hobbyist ofwel de "vreselijke bruine smurrie (uiteraard vissenpoep)" op de filtermedia schoonmaakt of de filtermedia (meestal een cartridge) één keer per maand vervangt zoals in de gebruiksaanwijzing van het filter staat (grootste zwendel die veel vissen doodt!). Deze bruine smurrie is heterotrofe heilzame bacterie en moet worden bewaard. Deze heilzame bacteriën concurreren met bacteriën in de waterkolom om voedselbronnen en kunnen zo de bacteriën in de waterkolom aanzienlijk verminderen. "Heilzame bacteriën zijn niet mooi".

De oplossing is om:

 • Stop gewoon met het opruimen van alle bruine smurrie. Alleen schoon genoeg om vrije doorstroming door de media mogelijk te maken
 • OF stop met het vervangen van de media of de cartridges in het filter.

Het schoonmaken van het filter wordt verder behandeld in deze link:

6.8. Grondige reinigingen

Röntgen Tetra
Röntgen Tetra

3. Overvoeding

Er zijn te veel heterotrofe bacteriën in de waterkolom omdat de hobbyist te veel voert. De aanwijzingen op de visvoerverpakking om "vissen drie keer per dag een hoeveelheid te geven die ze in twee minuten kunnen eten, zijn onnauwkeurig. Deze aanwijzingen hebben veel vissen gedood. Vissen hebben elke dag slechts twee tot drie procent van hun lichaamsgewicht aan droogvoer nodig als het jonge vissen zijn en één procent van hun lichaamsgewicht als het volwassen vissen zijn. Dit is een hoeveelheid gelijk aan twee oogbollen eenmaal per dag. Dit is een zeer kleine hoeveelheid voedsel!

Als men een vis voert "wanneer ze om voedsel bedelen", zal men de vis doden. De grootste fout die beginners maken, is hun vissen te veel voeren. Vissen zijn koudbloedige wezens die niet veel voedsel nodig hebben. Niet opgegeten voedsel in het aquarium produceert bacteriën. Bacteriën produceren gifstoffen. En die gifstoffen kunnen vissen doden. Hier is een link naar een artikel over dit aspect van het houden van vissen:

3.3. Hoeveelheid voedsel om te voeren

Aquarium Fish Columbian Tetra
Colombiaanse Tetra

4. Slechte beluchting

Het is heel gebruikelijk dat iemand een foto plaatst van zijn aquarium waar links en rechts vissen sterven en vraagt: "Wat doe ik verkeerd?“. De foto toont een aquarium waar het wateroppervlak nauwelijks een rimpeling heeft en er geen luchtstenen in het aquarium zijn. Dit duidt op een slechte beluchting.

Oplossen door veel beluchting toe te voegen door:

 • Golfmakers of filteruitlaten zodanig op het oppervlak van de tank richten dat er een groot gebied met "schommelende" golven ontstaat en/of
 • Een behoorlijke luchtpomp en veel luchtstenen aan het aquarium toevoegen

Deze oplossingen worden verder behandeld in deze link:

9. Beluchting

Pethia conchonius Rode glazen weerhaak
Pethia conchonius – Red Glass Barb

5. Stervende planten

Wanneer planten sterven, doen ze hetzelfde als een dode vis, ze geven een groot aantal opgeloste organische verbindingen (DOC's) vrij. Ze deden het gewoon veel langzamer en brachten de DOC's veel langzamer uit.

Het is gebruikelijk dat nieuwe hobbyisten iets in de trant van tien vissen en tien planten kopen en in een aquarium zetten. Omdat de vissen beluchting nodig hebben gooien ze er wat luchtstenen in.

Beluchting verwijdert koolstofdioxide uit het water. Veel planten hebben behoorlijke tot hoge niveaus van koolstofdioxide nodig. Dus de planten beginnen langzaam af te sterven. Het kan vele maanden duren voordat ze blad voor blad bezwijken.

Betta splendens
Betta splendens

Vaak voegt de viseigenaar meer planten toe om "het aquarium gezond te houden". En ze doen precies het tegenovergestelde. De stervende planten geven opgeloste organische verbindingen (DOC's) vrij. De DOC's voeden bacteriën. De bacteriën verminderen de immuniteit van de vissen en produceren gifstoffen die de vissen verder verzwakken. En de vissen gaan langzaam dood.

De sleutel tot een goed beplant aquarium is om veel planten en weinig vissen te hebben. Ga naar deze link om dit meer te begrijpen:

15. Beplant aquarium

zebra danio
Zebra danio

6. Witte stip Look-Alikes (20%)

Een andere veelgehoorde klacht is dat “Ik heb de meeste van mijn vissen gedood“. Newsflash: ik dood zelden veel vissen in een aquarium. Wat de vis houders zien, zijn twee ziektes die witte stip nabootsen: epistylis en tetrahymena. Tetrahymena wordt over het algemeen aangetroffen bij levende dragers en epistylis wordt over het algemeen aangetroffen bij andere vissoorten, zoals cichliden en modderkruipers. Beide ziektes kunnen er erg op witte stip lijken.

Deze twee ziekten hebben dezelfde algemene oorzaken als de "langzame dood zonder symptomen". Zowel epistylis als tetrahymena gedijen goed in water met een hoog aantal bacteriën. Dus deze twee ziekten kunnen het beste worden behandeld door het aantal bacteriën in het water te verminderen, meestal door grote hoeveelheden biofiltratie aan het aquarium toe te voegen. Daarnaast wordt epistylis behandeld met antibiotica in het voer. Deze twee ziekten worden behandeld in deze twee links:

10.2.4. Epistylis

10.2.6. Tetrahymena

Siamese algeneter van Crossocheilus siamensis
Crossocheilus siamensis – Siamese Algae Eater

7, Overmaatse substraat

Een verrassend aantal "newbie" gebruiken een substraat met een diameter van meer dan 8 millimeter (0,315 inch of 5/16 inch). Deze te grove substraat laat voedsel tussen de korrels door en zal beslist veel toevoegen aan de bioload van een aquarium. Vissen kunnen niet bij het voedsel komen om het op te eten. Erwten grind of knikkers zijn geen goede ondergrond voor een aquarium.

Xiphophorus maculatus Gouden komeet Tuxedo Platy
Xiphophorus maculatus – Gold Comet Tuxedo Platy

8. "Vis TB"

De grootste "langzame" ziektemoordenaar van vissen is iets dat omgevingsmycobacteriose wordt genoemd ("vis-tbc", vistuberculose of EM). Dit wordt "verspillende ziekte" genoemd omdat de vissen holle buiken hebben, koppen die te groot zijn voor hun lichaam en een mager, mager uiterlijk hebben. Er zijn geen medicijnen die effectief zijn tegen vissentbc, maar vissentbc wordt voorkomen en zelfs genezen door kristalhelder, bacterievrij water te verstrekken. Voor meer informatie over deze veelvoorkomende ziekte, klik op deze link:

10.4. Vis tuberculose

Endler Guppy
Endler Guppy

Merk op dat het plaatsen van een UV-sterilisatie-eenheid op het aquarium een zeer goede optie is om tuberculose te behandelen. het vermindert ook enkele ziekteverwekkers in het water en verbetert de gezondheid van vissen. We gebruiken het echter niet graag als "pleister" op een tank die onvoldoende gefilterd is. We geven de voorkeur aan ZOWEL een zeer goede filtratie ALS een UV-eenheid. Dit wordt uitgebreid besproken in deze link:

14.1. UV-sterilisatie

Puntius semifasciolatus
Puntius semifasciolatus – Green Tiger Barb

9. Onbekende ziekten

Soms heeft een aquarium een reeks langzame sterfgevallen die gewoon niet kunnen worden verklaard. Er zijn geen ziekteverschijnselen, het water wordt door een enorm filter met geweldige media geleid, het water is kristalhelder en bacterievrij, de beluchting is geweldig, er zijn geen planten en de vissen worden licht gevoerd. Drie ziekteverwekkers KUNNEN de oorzaak zijn: een darmworm genaamd capillaria, een darminfectie genaamd Hexamita (of soms ten onrechte "interne parasieten" genoemd) en bacteriën zoals Aeromonas.

De beste manier van handelen op dat moment is iets dat de "shotgun" -benadering wordt genoemd. De hobbyist behandelt deze drie behandelbare ziekteverwekkers gewoon. Deze aanpak wordt behandeld in de volgende link:

12.10. De "Shotgun"-benadering

Poecilia sphenops, Dalmatische Molly
Poecilia sphenops – Dalmation Molly

10. Genetica

Veel aquariumvissen zijn genetisch gecompromitteerd. Het meest voorkomende genetische probleem is dat de vissen "lijngekweekt" zijn voor een bepaald kenmerk. Dit resulteert vaak in een zeer kleine "genenpool". Deze kleine genenpool geeft de vissen een zeer lage tolerantie voor veel visziekten. Guppy's, mollies en betta's hebben dit probleem heel vaak.

Vissen met een "kort lichaam", zoals mooie goudvissen, ballonmollies en "korte" rammen, kunnen gewoon omvallen en plotseling sterven zonder duidelijke oorzaak. Als alternatief kunnen ze gewoon in een langzame achteruitgang gaan waarvoor geen duidelijke reden is. Hun genetica heeft geresulteerd in gecompromitteerde lichaamsvormen die op hun beurt het vermogen van hun lichaam om te functioneren in gevaar brengen. Slechts een klein percentage wordt "oude vis".

Soms leiden de methoden die worden gebruikt om een "elektrisch blauw"-gen in een vislijn te introduceren tot enkele genetische problemen die op hun beurt resulteren in ongezonde vissen. Dit geldt voor elektrisch blauwe Jack Dempsey, elektrisch blauwe Texas Cichlid en elektrisch blauwe Acara,

En soms zijn de vissen complexe "intergenetische" hybriden. Papegaaivissen en Flowerhorns zijn zulke hybriden. Deze hebben vaak een hele reeks gezondheidsproblemen en leiden vaak een kort leven.

Gewone goudvis
Gewone goudvis

11. Sick Tank-syndroom

Een veelgehoorde klaagzang op sociale fora is:

Mijn waterwaarden zijn erg goed (ammoniak 0, nitriet 0, nitraat 0) maar mijn vissen gaan steeds dood. Waarom gaan mijn vissen dood?

Dit is altijd iets dat "sick tank syndrome" wordt genoemd. Het water in het aquarium is steevast wat "dof" of troebel.

In het aquarium zijn meestal drie dingen aan de hand:

 • Biofiltratie door een slecht filter, zoals een binnenfilter of een hang-on-back filter.
 • Overvoeding (meer dan twee oogballen eenmaal per dag).
 • Visvoer met minder dan 45%-eiwit erin.

Deze drie dingen zorgen samen voor een zeer ongezond aquarium. De lijn van oorzakelijk verband is lang en complex, maar wordt in dit artikel uitgebreid uitgelegd:

18.7. Sick tank syndrome

Corydoras trilineatus
Corydoras trilineatus

Chemische producten toevoegen aan het aquarium

Het toevoegen van chemicaliën (inclusief "natuurlijke" chemicaliën) om het "probleem" op te lossen, is over het algemeen contraproductief.

API Stress Coat is bijvoorbeeld aloë vera-gel. Aloë Vera-gel is gewoon een polysaccharide in water. Polysacchariden zijn gepolymeriseerde suikers. In het warme water van het aquarium breken de polysacchariden vrij snel af tot suiker. Bacteriën houden van suiker! Dus plotseling breekt er een bacteriebloei uit en/of wordt het water helemaal schuimig. En bacteriën in het water zijn erg slecht voor de gezondheid van een vis. Knoflook en Indiase amandelbladeren doen hetzelfde. Deze natuurlijke geneeswijzen worden in deze link tot op zekere hoogte uitgediept:

12.4.1. Natuurlijke geneeswijzen

Zonsondergang High Fin Variatus
Zonsondergang High Fin Variatus

Chemicaliën zoals Prime, Safe en Amquel zijn gewoon chemische reductiemiddelen die ALLEEN chloor verwijderen. Ze doen helemaal niets anders. Ze hebben GEEN invloed op het ammoniakgehalte, in tegenstelling tot de claims op de verpakking en sociale media. In deze link wordt hier dieper op ingegaan:

5.5.4. Prime and Safe

En bacteriële starters ("bacteria-in-a-bottle") zoals Seachem Stability zijn door testen waardeloos gebleken. In deze link wordt dit uitgelegd:

2.8. Bacteriën-in-een-fles-test