De vertaling van dit artikel is nog niet begonnen. Er zijn nog openstaande taken zoals het omzetten van eenheden of het maken van tabellen.

7.2.7. Bio ballen

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
2 minuten
Difficulty : Level 7

Excerpt :

Bio Balls Aquarium are a relatively poor aquarium filter media.

The data on the master table for bio balls was:

surface area calculations for bioballs
surface area calculations for bioballs

Bio balls have a moderately low surface area which make them one of the less efficient biomedia for submerged filters. This was confirmed by a test run on the ammonia oxidizing capability of various filter media. Bio balls did not perform very well in this test.

Er werd een test uitgevoerd van het ammoniak-oxiderende vermogen van verschillende filtermedia. Het eerste cijfer, de "efficiëntie", is de gemiddelde ammoniakoxidatie die 15 kubieke inch medium gedurende een periode van 90 dagen heeft bereikt. Het tweede getal is het "effectieve" oppervlak in vierkante voet per kubieke voet berekend op basis van die test. Het derde getal is het effectieve oppervlak in vierkante voet per kubieke voet berekend door eenvoudige wiskunde. De correlatie tussen de testresultaten en het berekende oppervlak is zeer significant en betekent dat de testen nauwkeurig waren.

Media“Efficiëntie” uit twee testen"Effectief" oppervlakte ft²/ft³ ft²/ft³ uit berekening"Effectief" oppervlakte m²/m³m²/m³ uit berekening
Bewegend K1 medianiet getest600Niet beschikbaar1980Niet beschikbaar
30 PPI-schuim1734040011221320
Pannenspons1428080924264
Statische K1 media13260200858660
20 PPI-schuimniet getest220180726594
Aquarium grind6120120396396
Blauwe Matala-pads5100120330396
Eshoppe bioballen510060330198
¼ tot ½ inch lavastenen36060198198
Matrix3603019899
Biohome ultimate2403013299
Keramische ringen24040132132
* gemiddelde ammoniak die 15 kubieke inch (245,81 cm³) medium oxideerde gedurende een periode van 90 dagen

The higher the numbers here the better the media. This makes 30 ppi foam the best static media for canisters and ceramic rings the worst. Bioballs did not do too well in these two tests.

But bio balls are the best media for aerating trickle filters. There are many variations on bioballs. For instance:

Good Bio Ball design from Seapora
Good Bio Ball design from Seapora

Good Bio Ball design from Eshopps
Good Bio Ball design from Eshopps

The bioballs with an open design and cylindrical plastic surfaces are the best media for trickle filters.

One type of bioball has a hollow center filled with urethane foam. Sounds good, but since there is no pressure drop across the foam in a submerged filter, there is going to be very little flow through the foam. Which means it is just a good marketing talking point, not a true benefit.

Foam Bio Balls, not a good design.
Foam Bio Balls, not a good design.

This foam bioball media will be slightly better than straight bioballs in a trickle filter for biofiltration. The foam will adsorb water and move it though the foam as it drips onto the bioballs, which will give some added biofiltration. The foam does nothing for aeration.

Note that some bioballs have narrow slots molded in them which are less than the diameter of a drop of water (roughly 3 millimeters or 1/8 of an inch). These bioballs don’t work well in a trickle filter.

Not the best bioball design
Not the best bioball design

In small quantities bioballs are expensive ($15 to $40 per liter). In large quantities they are far less expensive ($3.48 for one gallon, $25 for one cubic foot or 7.5 gallons).

Note that trickle filters using bioballs have quite rightly fallen out of favor with home aquarists. Trickle filters have about 25% of the efficiency of a static submerged filter on a cubic inch to cubic inch basis.