Bericht is gepubliceerd, publiekelijk zichtbaar.
Vertaald in het nederlands door Joost Abrahams
Proef gelezen door Daan D

18.6. Old tank syndrome

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
9 minuten
Difficulty : Level 6

Excerpt :

Old tank syndrome is when an aquarium has low pH, high ammonia and very high nitrates,

“Old tank syndrome” is een tank met:

 • Lage KH (<1)
 • Lage pH (< 6,5, of geel tot geelgroen op de API pH-testkit)
 • Hoog nitraat (>80)
 • Hoge ammoniakmetingen (>4)

Meestal worden de vissen lethargisch en stoppen ze met eten. Dit kan het fenomeen van het "old tank syndrome" zijn.

De teststrip linksonder is een aquarium met “old tank syndrome” (de teststrip rechts is het kraanwater). Het toont een zeer hoog nitraat (buiten de kaart), lage KH en lage pH. De teststrip test geen totale ammoniak, maar als dat wel het geval zou zijn, zou het hoger zijn dan de schaal van de test.

Testen die het Old Tank Syndroom laten zien
Testen die het Old Tank Syndroom laten zien

De vissen in deze tank leden en stierven. Dit is niet verwonderlijk. De hobbyist hier heeft nooit zijn water ververst. Oeps.

Merk op dat het "old tank syndrome" ook kan optreden bij een heel nieuwe tank. Als men visloos indraaid met water met een lage KH en pH, kan de oxidatie van ammoniak tot nitraat de pH snel verlagen tot onder 6,5 en het totale ammoniakgehalte ver verhogen.

Veel hobbyisten merken een aanzienlijke daling in pH op, van 7,4 naar 6,0, tijdens het cyclische proces. Het eindproduct van het cyclische proces is "nitraat" NO₃ en zo'n zes zure radicalen (H+). Dit verzuurt het water, vaak verrassend snel.

Blauwe Rivierkreeft
Blauwe Rivierkreeft

Met nul KH-water zou je een pH-daling kunnen zien van bijvoorbeeld 7,4 naar 6,0 pH. Bij 6,0 pH werken de bacteriën niet meer op de ammoniak en is er geen verdere verzuring. Maar merk op dat het verschil tussen 7,4 en 6,0 een ZEER kleine hoeveelheid salpeterzuur is. En je moet een lage pH en een lage KH water hebben om de druppel te zien.

Ik heb "hard" water met veel calcium carbonaat in het (dat wil zeggen een hoge GH en KH) en de pH van 8.2. Ik zie niet in een daling van 8,2 bij het doen van "normale" indraaien omdat ik de vorm van nitraat, niet salpeterzuur. De waterstof-ionen aan, en salpeterzuur van de fiets in mijn hoge KH, calciumcarbonaat gevulde goed water geeft het kooldioxide uit de calcium carbonaat en vormen calcium nitraat in plaats van salpeterzuur. De pH wordt gebufferd door de KH en niet laten vallen.

Maar toen ik enkele van mijn lange experimenten deed (bijvoorbeeld op diepe zandbedden), zakte mijn pH VEEL naar beneden. Ik putte al het calciumcarbonaat uit en vormde waterstofionen en salpeterzuur. Lezers die mijn methoden hebben gebruikt om tanks met een lage KH in te draaien, hebben tijdens het indraaien aanzienlijke pH-dalingen gezien.

Otopharynx lithobate OB
Otopharynx lithobate OB

De oorzaak van "Old Tank Syndroom"

Het probleem is een klassieke reeks van verschillende factoren:

 • De vis houder ververst ofwel geen water, ververst te weinig water, geeft te veel voer en/of ververst te weinig water.
 • Of er gebeurt iets drastisch, zoals veel planten die allemaal tegelijk doodgaan, waardoor er veel ammoniak vrijkomt.
 • Het cyclusproces van ammoniak naar nitraat verlaagt de pH
 • De nitraten stijgen meestal behoorlijk hoog (merk op dat planten de nitraten kunnen absorberen, waardoor deze stijging wordt voorkomen), meestal ruim boven de 80 ppm.
 • De ammoniakoxidatiecyclus produceert zuur dat het carbonaat uit het water dwingt als koolstofdioxide en de KH daalt, vaak tot nul.
 • Als het water geen hoge KH (buffercapaciteit) heeft, kan de pH dalen tot 6,5 of lager
 • Bij een pH van minder dan 6,5 wordt de hoeveelheid gasvormige niet-geïoniseerde ammoniak te laag voor de ammoniak-oxiderende bacteriën om effectief te werken (let op: in een reeds lang bestaand aquarium kan er een soort organisme zijn dat archaea wordt genoemd en dat ammoniak kan oxideren bij lage pH's)
 • Dus de cyclus van de tank stopt.
 • De ammoniak stijgt dan snel, vaak ruim boven de 8 ppm.

Dit wordt "old tank syndrome" of een "crash" genoemd. “Old Tank Syndrome” wordt gedefinieerd als een hoge ammoniak, hoge nitraat, lage pH en lage KH situatie. Het is heel gebruikelijk om in elk aquarium een ammoniakpiek te hebben. Er zijn tal van mogelijke redenen voor zo'n piek. Maar velen zullen op sociale media komen en elke ammoniakpiek een "crash" noemen en de schuld geven aan het oude tanksyndroom. De overgrote meerderheid van de ammoniakpieken treden niet op met een bijbehorende pH-daling en zijn GEEN old tank syndrome.

picture of aquairum fish Placidochromis Phenochilus Mdoka White Lips
Placidochromis Phenochilus Mdoka – White Lips

Behandeling van het Old Tank Syndroom

Een waterverversing van meer dan 90% is vereist wanneer men wordt geconfronteerd met het old tank syndroom. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zal een 90% waterverversing de vissen GEEN schade toebrengen.

Voeg geen chemische stof zoals Prime toe aan de tank. Prime doet niets voor ammoniak, in tegenstelling tot al zijn marketinghypes. Hier is een link die uitlegt dat:

5.5.3.2.Prime and Safe

Reinig het mechanische filter in het oude aquarium zonder het biologische filter of het substraat schoon te maken (als het mechanische filter je biologische filter is, maak het filter dan alleen van buiten grondig schoon). Verwijder zoveel mogelijk water uit het aquarium met het "oude tank syndroom" (90% tot 100%). Je vissen floppen misschien een beetje, maar het komt wel goed.

Vul vervolgens het aquarium met het "old tank syndroom" met nieuw water en behandel het indien nodig met chloor verwijderaar (doe de conditioner in de tank voordat je het nieuwe water toevoegt).

Mogurnda mogurnda paars gevlekte grondel
Mogurnda mogurnda – Purple Spotted Gudgeon

De reden dat deze radicale stap nodig is, is omdat je niet weet waar je mee te maken hebt als je het "old tank syndrome" krijgt.

Elk van de volgende zaken kan problematisch zijn:

 • Ammonium
 • Ammoniak
 • Oplosbare organische zuren
 • Onoplosbare organische zuren
 • Nitriet
 • Nitraat
 • Kooldioxide niveaus
 • Bacteriële niveaus
 • pH
 • Zuurstof niveaus
 • Carbonaat buffers
 • Fosfaat buffers

Zelfs een chemicus zou deze smeltkroes niet willen aanpakken. Verander een variabele en de andere kunnen op zeer onvoorspelbare manieren veranderen.

Image of tropical fish Crytocara moorii blue dolphin
Crytocara moorii – Blue dolphin

Neem de oude standaard van zuiveringszout toevoegen en 25% water verversen. Stel dat je een pH van 6,0 en 20 ppm ammoniak hebt (je moet verdunningstechnieken gebruiken om te testen). Een typische behandeling kan verlopen als: ververs 25% van het water met leidingwater met een pH van 7,2, voeg veel eetlepels zuiveringszout toe, wacht een dag, vissen beginnen van streek te raken. Wanneer de aquarium parameters worden gemeten, is de pH gestegen van 6,1 naar 7,6. De ammoniak meet 15 ppm (moet verdunnen om te testen).

Wat er gebeurde, is dat de waterverversing in combinatie met de baking soda de pH deed stijgen en de vissen begon te verontrusten.

De vissen raakten niet direct gestrest door de pH-sprong. De vissen raken gestrest door de omzetting van ammonium (een ionische verbinding in water) in ammoniak (een oplosbaar gas). Ammoniak is veel giftiger dan ammonium. Testkits meten ammonium en ammoniak samen, iets dat "totale ammoniak" wordt genoemd. Bij een lage pH kunnen vissen veel meer "totale ammoniak" verwerken dan bij een hoge pH. Dit komt omdat een hoge pH slechte ammonium omzet in zeer slechte ammoniak. Een niveau van 20 ppm “totaal ammoniak” is geen probleem bij een pH van 6,1 maar een niveau van 15 ppm “totaal ammoniak” is een groot probleem bij een pH van 7,6.

Old tank syndrome vereist het zo snel mogelijk verversen van vrijwel al het water in het aquarium. Accepteer dat maar.

Hypancistrus sp. L 260 pleco
Hypancistrus sp. – Pleco – L260

Merk op dat het water in een aquarium met het oude tanksyndroom in veel opzichten vergelijkbaar is met water in een zak waarin een vis via luchtpost naar een aquarium is verzonden. En de waterverversing van 90% tot 100% lijkt sterk op de ""knip, giet, plop"" methode die nu wordt aanbevolen om deze verscheepte vissen aan het aquarium te laten acclimatiseren.

Merk op dat deze radicale behandeling kan worden gebruikt voor veel andere aquariumproblemen dan het oude tanksyndroom. Als vissen beginnen te sterven aan een onbekende ziekteverwekker of als algen een aquarium beginnen over te nemen, is deze volledige waterverversingsprocedure vaak erg veilig en nuttig. In de natuur in een rivier krijgen vissen altijd volledige waterverversingen, dus deze procedure is waarschijnlijk het veiligste en meest natuurlijke proces dat beschikbaar is voor de behandeling van aquariumproblemen.

Merk ook op dat er geen vast niveau van nitraat is waarvan voorspeld kan worden dat het een lage pH en "old tank syndrome" zal geven. Als men veel natriumnitraat aan een tank toevoegt, zal de pH niet veranderen, ook al zal het nitraatgehalte erg hoog zijn. En een oplossing van natriumbicarbonaat (baking soda) en natriumnitraat heeft een hoge pH en een hoog nitraatgehalte. En planten en bacteriën kunnen nitraat uit het water halen zonder een pH-daling te voorkomen. Het is ook mogelijk om een aquarium met een lage pH en een hoog “totaal ammoniak”-aquarium te hebben met “old tank syndrome” met een zeer laag nitraatgehalte. De biochemie is vrij complex en onvoorspelbaar.

Picture of an aquarium fish Maylandia msobo magunga
Maylandia msobo magunga

"Waarom zijn al mijn nieuwe vissen gestorven?"

Een ander aspect van het old tank syndroom is dat vissen gedurende een lange periode kunnen acclimatiseren aan een vrij radicale chemie. Het is analoog aan de veranderingen die plaatsvinden in de menselijke lever wanneer men vaak en overmatig alcohol gaat drinken. De lever wordt steeds beter in het metaboliseren van alcohol en er kan een verbazingwekkende tolerantie voor alcohol worden opgebouwd.

De lever van een vis kan giftige stoffen zoals nitraat, nitriet en ammonium in het bloed van de vis omzetten in ammoniak en via bepaalde enzymen via de kieuwen afvoeren. De lever van de vissen zal steeds meer van deze enzymen produceren als ze geleidelijk worden uitgedaagd.

Maar voeg een paar nieuwe vissen toe aan een aquarium met radicale chemie en ze kunnen snel sterven. Als je meerdere vissen uit de viswinkel hebt toegevoegd en ze zijn allemaal snel doodgegaan, vraag jezelf dan af: heb je de nodige waterverversingen met de vereiste tussenpozen gedaan? Wat is de pH en het ammoniakgehalte van uw aquarium? Heb je het old tank syndroom?

Preventie op lange termijn

Preventie op lange termijn is tweeledig:

 • Doe eerst meer waterverversingen van 50% om een laag nitraatgehalte te behouden (alles van 40 tot 160 ppm nitraat is prima)
 • Voeg een zak gemalen koraal toe aan het filter om het water te bufferen met een pH van 7,6 tot 7,9. Dit is een uitstekende pH voor alle vissen, in tegenstelling tot de populaire mythologie.
Labidochromis hongi
Labidochromis hongi

Zuur water op lange termijn

Er is een soort nitrificerend organisme, archaea genaamd, dat bij een zeer lage pH kan werken. Het probleem is dat deze organismen heel erg langzaam groeien. Dus een aquarium dat het "old tank syndrome" heeft gehad KAN in sommige gevallen beginnen met het metaboliseren van ammoniak na vier tot twaalf maanden bij de lage pH. Helaas kan dat te laat zijn, vooral als de tank zwaar bezet is.