Bericht is gepubliceerd, publiekelijk zichtbaar.
Vertaald in het nederlands door Joost Abrahams

13.2. Bezetting verhoudingen berekenen

Foto van auteur

Auteur : David Bogert

Gepubliceerd :

Tijd om te lezen :
13 minuten
Difficulty : Level 6

Excerpt :

Hoeveel vissen kunnen er in een aquarium?

Dit is een erg lange en saaie discussie over het zeer beladen en opiniërende onderwerp van de juiste bezetting van het aquarium. Dit artikel benadert het probleem vanuit wetenschappelijk oogpunt. Dit is een zeer langdradige discussie die alleen is weggelegd voor echte nerds, zoals de auteur.

De wetenschap

Merk op dat er hier sprake is van wetenschap. En de wetenschap zegt dat HEEL ZWARE bezetting van tropische aquariumvissen heel gezond is en weinig schade toebrengt aan de vissen.

Universiteiten die zebravissen kweken voor onderzoek gebruiken vijf tot vijftien zebravissen per liter als optimale bezetting. Dat komt neer op 1.895 tot 5.685 zebravissen van een inch (2,5 cm) per 378,5 liter, twee tot zes keer de bezetting van mijn "zware" bezetting. Bedenk dat deze universiteiten deze vissen gezond moeten houden om hun onderzoek te kunnen doen. Ze hebben dus veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat hun bezetting redelijk goed is voor de gezondheid van de vissen.

Hypsophrys Nicaraguensis
Hypsophrys Nicaraguensis

Deze gegevens suggereren dat het gebruik van een bezettingsdichtheid van 12 vissen/L (46 per gallon) de prestaties niet schaadt, gemeten aan de hand van de voortplantingsprestaties.

“The Effect of Stocking Densities on Reproductive Performance in Laboratory Zebrafish (Danio rerio)”, Castranova et. al., 2011:

Er werd geconcludeerd dat volwassen laboratorium zebravissen een voorkeur hadden voor een aquarium met transparante of zwarte achtergrond, met enkele 10 individuen per 2 L (20 per gallon) beschikbaar watervolume, om hun normale gedrag uit te drukken en een verhoogde cortisol-stressreactie te vermijden.

“Husbandry of Zebrafish, Danio rerio, and the Cortisol Stress Response”, Pavlidis et. al. 2012:
Peacock Dragonblood
Peacock Dragonblood

Het resultaat van dit onderzoek suggereert dat de bezettingsdichtheid van zebravissen 15 vissen per 2 liter water kan zijn in een laboratoriumsysteem met beluchting..

“Effects of Stocking Density on Growth of Zebrafish”, Rabbane e. al.,  2016:

Reactie van Shea

Als zebravis/zebra-danio-onderzoeker wilde ik graag wat meer vertellen over hoe zwaar we onze vissen kunnen houden.

Het is niet ongewoon voor ons om 200+ volwassen zebravissen te houden in 15 gallon (56,78 liter) (13 per gallon (3,79 liter)), kale bodem tanks. Onze vissen blijken morfologisch/genetisch in orde en zijn vele jaren gezond (gezond betekent in staat om 50+ levensvatbare embryo's voort te brengen. Sommige van onze beste kweekvissen zijn 5+ jaar oud).

Het enige voorbehoud hierbij is dat we onze vissen huisvesten in dure commerciële systemen die ontworpen zijn om nauwkeurige waterparameters te handhaven. Deze systemen zijn ook uitgerust met enorme 94,6 liter K1 wervelbed biologen.

Hoewel dit natuurlijk niet representatief is voor een thuis aquarium... Het punt dat ik probeer te maken is dat je met een goede biofiltratie met veel kunt "wegkomen".

Aquacultuurbedrijven die voedervissen zoals tilapia kweken voor consumptie kunnen een zeer hoge bezettingsgraad hebben. En aquacultuurbedrijven werken met zeer kleine marges die negatief beïnvloed worden door vissterfte.

Een citaat is nuttig:

Hoeveel tilapia per gallon (3,79 liter)?

De consensus is dat voor een pond (454 gram) tilapia 3 gallons (11,4 liter) water nodig is. Een volgroeide tilapia weegt ongeveer 1 pond (454 gram), hoewel ze groter kunnen worden.

Dit is een pond (454 gram) vis voor elke 3 gallon (11,4 liter) water of 33 pond (14,982 gram) per 378,5 liter water. Het zwaarste niveau dat in de grafieken hieronder wordt weergegeven, is voor het bezetten van 6,1 pond (2,769 gram) vis per 100 gallons (378.5 liter) water. Het is dus duidelijk dat zelfs de zwaarste aquarium bezetting hier ver onder het niveau ligt waarbij de gezondheid van de vissen een probleem wordt.

Aulonocara baenschi Sunshine Peacock
Aulonocara baenschi Sunshine Peacock

Een centimeter vis voor elke liter water

De basisregel voor het uitzetten van vissen (eigenlijk gewoon een OPINIE) die altijd heeft gegolden is "een inch vis voor elke gallon water" (een centimeter vis voor elke liter water). Dit is extreem onnauwkeurig. Het gaat om het volume en het gewicht van een vis, niet om de lengte.

Als je het metabolisch gewicht van de vissen (elders berekend) gebruikt, levert de regel van één inch per gallon in een aquarium van 100 gallon (100 inch aan vissen) het volgende op:

 • één inch vissen - 100×1 gram = 100 gram (lichte bezetting)
 • twee inch vissen - 50×7 gram = 350 gram (matige bezetting)
 • vier inch vissen - 25×47 gram = 1.175 gram (zware bezetting)
 • acht inch vissen - 13×167 gram = 2.171 gram (ZEER zware bezetting)

Als je de metabolische gewichten van de vissen (die elders zijn berekend) gebruikt, geeft de regel van één centimeter per liter in een aquarium van 400 liter (400 centimeter vis):

 • twee en een halve centimeter vissen - 160×1 gram = 160 gram (lichte bezetting)
 • vijf centimeter vissen - 80×7 gram = 560 gram (matige bezetting)
 • tien centimeter vissen - 40×47 gram = 1.880 gram (zware bezetting)
 • twintig centimeter vissen - 20×167 gram = 3.340 gram (ZEER zware bezetting)

Dit illustreert hoe onnauwkeurig deze "regels" zijn. Het aantal grammen zou naar mijn OPINIE gelijk moeten zijn. Maar voor kleine vissen van 1 tot 2 inch (2.5 – 5cm) en beginners is dit een goede regel. Boven de 2 inches (5 cm) valt het snel weg. Beginners in de hobby en mensen die een nieuw aquarium met een nieuw filter hebben, moeten geen zware bezetting doen.

Aulonocara Turkis
Aulonocara Turkis

Rachel O'Leary Methodologie

Rachel O'Leary (goed YouTube-kanaal) bekijkt elke vis en berekent het "volume" in "kubieke inches" (lengte vermenigvuldigd met hoogte vermenigvuldigd met breedte).

Inch per gallon, feit of fictie

Een "gemiddelde" vis weegt tien gram voor elke berekende "kubieke inch". Dus

 • een "normale vis" een vijf-inch peacock (inclusief staart) is 5 inch bij 1,5 inch hoog bij een halve inch breed geeft 5×1,5×0,5=3,75 dus 3,75x 10=38 gram.
 • Een discus van vijf inch (inclusief staart) die 3,5 inch hoog en 3/8e inch breed is, is 5×3,5×0,375=6,6 dus 6,6×10=66 gram.
 • Een goudvis van 5 inch is 5×1,6×1,6=12,8 dus 12,8×10=128 gram.

Deze "regel" is verrassend nauwkeurig. Rachel O'Leary gebruikt vervolgens een OPINIE van aanbevolen bezetting die gelijk is aan één "kubieke inch" of tien gram van dit "volume" vis voor elke tien gallons (37,85 liter), wat neerkomt op tien "kubieke inches" of 100 gram voor een aquarium van 100 gallon (378,5 liter).

Dit is een geweldige methode om zeer nauwkeurig de filtratievereisten en de werkelijke bezettingsgraad te bepalen. Merk op dat dit ongeveer 5% is van de "zware" bezetting van de onderstaande OPINIE van de auteur. Maar Rachel kweekt vissen. Kweken vereist doorgaans een zeer lage bezettingsgraad.

Merk ook op dat ik het "volume" tussen aanhalingstekens zet, omdat het "werkelijke volume" van de werkelijke vis zeer ruwweg 61% is van het volume dat door Rachels methodologie is berekend.

Incredibly Heavy Stocking of an Aquarium
Incredibly Heavy Stocking of an Aquarium

Grondige berekening van de bezettingsgraad

De beste manier om naar de bezetting te kijken is per pond. Stel je alle vissen in een aquarium voor op een hoopje in je hand. Vraag jezelf af hoeveel die handvol vissen weegt. Vergelijk de stapel in gedachten met een pond hamburger.

Dan moet je je afvragen: "Hoe actief is mijn vis?". Kleine vissen zwemmen constant rond in het aquarium, terwijl grote vissen de neiging hebben om te "hangen" zonder te zwemmen. Deze stofwisselingsfactor is uitzonderlijk groot: een TYPISCHE kleine vis van 1-inch (2,54 cm) verbrandt pond voor pond ongeveer vijf keer zoveel calorieën als een TYPISCHE grote vis van 10-inch (25,4 cm) cm.

Onderzoeksgegevens over veel vissen zeggen dat de stofwisseling sterk afneemt naarmate de totale lengte (lichaam plus staart) toeneemt van 6 tot 9 inches (15,2 tot 22.9 cm). Merk op dat dit een ZEER ruwe generalisatie is met een enorm aantal uitzonderingen.

Heavily Stocked Aquarium
Heavily Stocked Aquarium

Om het "metabolisch gewicht" van een vis te berekenen was een wetenschappelijk artikel nodig. In het artikel "Length-weight Relationship of Nigerian Freshwater Fishes", gaf Richard King in 1996 de gewichtsfactoren voor 73 tropische zoetwatervispopulaties variërend in lengte van 1,5 cm tot 22,5 cm. Hij definieerde het gewicht van de vis met de vergelijking W = A x LB waarbij A varieert van 0,003 tot 0,6 en B van 2 tot 5. De gemiddelde waarden voor A waren ruwweg ongeveer 0,02 en de gemiddelde waarden voor B waren ruwweg ongeveer 3, oftewel W = 0,02 L³ . Maar er was een GROTE, en ik moet benadrukken GROTE, hoeveelheid variabiliteit.

Deze formule, W= 0,02 L³, is volgens de literatuur nauwkeurig voor een tilapia. Een tilapia van tien centimeter (four inch) is dus 21 gram.

Placidochromis sp. Phenochilus Tanzania Ster Saffier
Placidochromis sp. Phenochilus - Tanzania Ster Saffier

Voor forel wordt de formule volgens de literatuur:

W = 0.036 L²∙⁷

Een forel van tien centimeter (vier inch) weegt dus 18 gram. Dit weerspiegelt de smalle gestroomlijnde vorm van een forel.

Voor een meerval wordt de vergelijking volgens de literatuur:

W = 0.0127 L³∙²⁸

Een meerval van tien centimeter (vier inch) weegt dus 24 gram. Dit weerspiegelt het dikke, brede lichaam van een meerval.

Ingewikkeld genoeg voor jou? Let op: dit bereik van 18 tot 24 gram is VEEL minder dan wat de intuïtie zegt dat het zou moeten zijn.

Een andere factor die hierbij moet worden opgeteld is de "metabolismefactor". Kleinere vissen bewegen gemiddeld veel sneller dan grotere vissen. Het gewicht moet dus worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Aulonocara walteri
Aulonocara walteri

Uit ervaring weet ik dat een 100-gallon (378,5 liter) aquarium ongeveer 50 mbuna's van 4 inch (10 cm) (totale lengte) kan bevatten (50 x 37,8 = 1.890 gram metabolisch gewicht) met een ZEER zware bezetting en ZEER zware filtratie. De lengte-gewicht-metabolisme factoren van de Nigeriaanse studie werden vervolgens samengevoegd met de mbuna bezettings getallen en de volgende grafiek was het resultaat:

Totale lengte van de visWerkelijk gewicht in grammen"Metabolisch" gewicht in gram = x1780/x
1in 2,5cm0,3211890
2in 5cm2,56,76280
3in 7,6cm8,8519,597
4in 10cm2137,850
5in 12,7cm4157,433
6in 15,3cm70,570,527
8in 20,3cm16716711
10in 25,4cm3283286
12in 30cm5815813
Berekeningen voor het aantal vissen voor zeer zware bezetting in een 100 gallon (378,5 liter) aquarium
Berekeningen voor gewicht en bezetting

Het "werkelijke gewicht" werd afgeleid van de Nigeriaanse studie vergelijking waarbij W = 0,02 L³. Het getal 1.890 werd verkregen door 37,8 gram (gewicht van een vis van 4 inch (10 cm) volgens de studie) te vermenigvuldigen met 50 vissen van 10 cm (37,8 x 50 = 1.890).

Een van mijn lezers onderzocht de aquarium literatuur en ontdekte dat:

 • vrouwelijke guppy met een totale lengte van 4,5 cm (1,77 inch) weegt gemiddeld 1,4 gram
 • platy-Xiphophorus maculatus met een totale lengte van 4,8 cm (1,9 inch) is 1,8 gram gemiddeld
 • Danio rerio van 1 jaar oud met een totale lengte van 4,5 cm (1,77 inch) is 0,67 gram
 • 19 weken jonge tijger barbelen (Puntigrus tetrazona) met een gemiddelde totale lengte van 3,7 cm (1,46 inch) en een gewicht van 0,85 gram.
Cyrtocara moorii Albino blauwe dolfijn
Cyrtocara moorii – Albino Blue Dolphin

Dit zou zeggen dat de gewichtscijfers van King voor kleine vissen hoger zijn dan ze zouden moeten zijn. Ik heb King gevraagd er naar te kijken. Een ander onderzoek, waarin de lengte en het gewicht van enkele jonge cichliden uit het Malawimeer werden gemeten, gaf wat meer gegevens ("Nutrition for Juvenile African Cichlids: the Effect of Varying Dietary Protein and Energy Levels on Growth Performance and Liver Condition" Royes, 2004). Eén lezer (Jim O'Neill) deed een ruwe meting van het gewicht van enkele van zijn vissen. Dan is er nog het berekende gewicht per King. Als je alles samenvoegt in een grafiek, krijg je het volgende:

VissoortenLengte in cmLengte in inchesGemeten gewicht in grammenBerekend gewicht in grammen
Neons2,881,20,60,48
Hemigrammus erythrozonus – Vuurneon2,881,20,60,48
Puntius titteya – Sherry Barbeel3,31,30,80,72
Zebra Danio3,61,40,80,9
White Cloud3,61,40,80,9
Tiger Barb3,71,460,851,0
Mbuna3,81,50,51,1
Mbuna4,21,651,051,5
Guppie4,51,771,41,8
Zebra Danio4,51,770,671,8
Mbuna4,81,91,82,2
Platy4,81,91,82,2
Mbuna4,81,92,172,2
Red Eye Tetra52.02,72,6
Mbuna5,32,12,443,0
Mbuna62,363,184,3
Rams6,352,54,15,1
Rams7,12,85,97,2
Bueno Aires Tetra7,12,84,97,2
Goudvis11,44,535,630
Vislengte versus gewicht

King is dus een beetje hoger. Maar ik blijf bij zijn cijfers. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit ALLEEN een GROTE schatting is. Dit getal varieert enorm afhankelijk van de lichaamsvorm. Kleinere vissen hebben de neiging om minder "gedrongen" te zijn dan grotere vissen in het aquarium versus in het wild. Het is dus niet verwonderlijk dat hun werkelijke gewicht kleiner is dan het gemiddelde van een vis in het wild.

Dimidiochromis compressiceps Albino Malawi Eye Bitter
Dimidiochromis compressiceps Albino Malawi Eye Bitter

De laatste kolom in de "zware bezetting" grafiek hierboven geeft het aantal vissen weer dat in een 100-gallon aquarium (378,5 liter) kan met een zeer zware bezetting. De getallen geven de verandering in metabolisme weer die optreedt bij 7,6 tot 22,9 cm (drie tot negen inch). We kunnen dan de "lichte bezetting", "aanbevolen maximum" (of "matig") en "zware bezetting" uitsplitsen.

Totale lengte van de visLichte bezettingAanbevolen bezetting van niveau 100%Zware bezetting *
1in 2,5cm1816301890
2in 5cm2893280
3in 7,6cm103297
4in 10cm51750
5in 12,7cm31133
6in 15,3cm3927
8in 20,3cm1411
10in 25,4cm126
12in 30cm013
* ALLEEN met zeer zware filtratie
Aantal vissen om uit te zetten in een aquarium van 100 gallon of 378,54 liter

Deze grafiek wordt dan gedeeld door het juiste aantal om de voorraadniveaus te krijgen in de grafieken op de "13. Visbestand samenstellen" pagina. Deze grafieken zijn te zien op deze link:

13. Visbestand samenstellen

Nu zullen veel mensen het getal "1.890" vissen van 1-inch (2.5 cm) per 100 gallons (378,5 liter) zien en zeggen "Dat is gewoon belachelijk". Maar deze aantallen zijn over het algemeen VEEL lager dan de aantallen die honderden universitaire onderzoekscentra gebruiken om zebravissen uit te zetten voor genetisch onderzoek.

Mixed Cichlid Aquarium
Mixed Cichlid Aquarium

Veel hobbyisten gebruiken een website met de naam AqAdvisor om uit te vinden of ze goed bezet en gefilterd zijn. AqAdvisor berekent grofweg wat een "matige" bezetting is voor vissen van 10 cm. Als u de zware bezetting voor een vis van 10 cm hierboven in de AqAdvisor-calculator invoert, zegt deze meestal "Uw aquariumbezettingsgraad is 300%". De "De bezettingsgraad van uw aquarium is 100%" die op AqAdvisor.com wordt aanbevolen voor een vis van 10 cm is ongeveer een derde van de zeer zware bezettingsgraad die we hier berekenen, oftewel een "gemiddeld" niveau.

Merk op dat de AqAdvisor.com website slechts de OPINIE van één persoon is en dat de voorraadcalculator NIET gebaseerd is op rationele volume- of gewichtsoverwegingen. De calculator van AqAdvisor zegt bijvoorbeeld dat 105 neons in een aquarium van 378,5 liter (100 gallon) de 100% bezettingsgraad is ("De bezettingsgraad van uw aquarium is 100%" in AqAdvisor). Dit is een belachelijk laag aantal neons voor een aquarium van 100 gallon (378.5 liter). Elke 100 gallon (378.5 liter) kan gemakkelijk 500 neons bevatten bij een "gemiddelde" bezetting en 1500 neons bij een "zware" bezetting.

De "bezettingsgraad van uw aquarium is 100%" gewicht dat op AqAdvisor.com wordt aanbevolen voor een vis van 1-inch (2,5 cm is slechts 18% van het "De bezettingsgraad van uw aquarium is 100%" gewicht van vissen van 4-inch (10 cm) op dezelfde site. Dus deze site is slechts OPINIE die wiskundige berekeningen van volume en gewicht negeert. Het lijkt erop dat de AqAdvisor.com site is gebaseerd op de ongelooflijk onnauwkeurige één inch per gallon regel. (1 cm per liter)

Zware Neon Tetra bezetting
Zware Neon Tetra bezetting

Een 100 gallon (378,5 liter) aquarium kan ongeveer 6 pond (2800 gram) vis bevatten bij een zware bezetting, 2 pond (900 gram) bij een matige bezetting ("100% bezetting") en 0,66 pond (280 gram) bij een lichte bezetting. Een Oscar van elf inch (27,9 cm) heeft een "metabolisch" gewicht van 363, wat betekent dat je 2.800/363 of bijna acht volgroeide Oscars kunt houden in een 100 gallon (378,5 liter) aquarium met ZEER zware bezetting.

Merk ook op dat dit is zoals elke andere aquariumvariabele. Namelijk "het hangt ervan af". Als je een geweldig groot filtersysteem hebt, water druppelsgewijs ververst, zwaar belucht, je waterwaarden zijn perfect, etc. dan is het verbazingwekkend hoeveel vissen je kunt houden.

Zwaar bezet Riftvallei Cichliden aquarium
Zwaar bezet Riftvallei Cichliden aquarium

Filtratie en bezetting

Iedereen in de hobby heeft de neiging om alles te laten draaien om het aantal liters in het aquarium. Dit is een vergissing. Het is mogelijk om zeer grote vissen in zeer kleine aquaria te huisvesten ALS DE FILTRATIE EN WATERVERVERSINGEN voldoende ZIJN!!! Ik heb een aquarium gezien van 189 liter (50 gallon) met twee grote (probeer 30 cm) oscars die daar al jaren prima leefden. Er zaten twee enorme potfilters onder het aquarium en het water werd om de drie dagen ververst met een druppel verversings systeem.

Onthoud de hoofdregel van filtratie:

Eén pond (454 gram) vis heeft 100 ft² (9,29 m²) Biomedia-oppervlak nodig

Deze hoeveelheid bio-medium geeft geen nitrieten, geen ammoniak, een goede helderheid van het water en een goede gezondheid van de vissen.

Er zijn manieren om de hoeveelheid media en de hoeveelheid filtratie te bepalen die nodig is voor een bepaalde hoeveelheid vis. Deze zijn te vinden in de volgende link:

8.8. Filters en media op maat bepalen

Heavily Stocked Mixed Biotope Cichlid Aquarium
Heavily Stocked Mixed Biotope Cichlid Aquarium

Natuurlijk is er altijd een nadeel aan het plaatsen van grote hoeveelheden vissen in een klein aquarium. Als de stroom langer dan een uur uitvalt, zullen vissen in een zwaarbezet aquarium beginnen te sterven. Ik weet het, ik ben een paar duizend dollar aan vissen kwijtgeraakt tijdens een stroomstoring van tien uur.

Iedereen met een zwaar bezet aquarium moet een generator hebben die in een half uur kan worden aangezet. Merk op dat de goedkope luchtpompen op batterijen niet de kracht hebben om bellen te maken met een luchtsteen op de bodem van het aquarium. Ik vind ze van beperkt nut.

Maylandia zebra Chilumba Maison Reef
Maylandia zebra – Chilumba Maison Reef

Filter media

De algemene vraag hier is "wat bedoel je met "goede media"? Testen hebben aangetoond dat sommige filtermedia veel beter zijn dan andere filtermedia. Deze tests zijn te vinden in dit artikel:

7.1.3. Filter media test

De groene media hieronder worden beschouwd als "goede media":

Media“Efficiëntie” uit twee testen"Effectief" oppervlakte ft²/ft³ ft²/ft³ uit berekening"Effectief" oppervlakte m²/m³m²/m³ uit berekening
Bewegend K1 medianiet getest600Niet beschikbaar1980Niet beschikbaar
30 PPI-schuim1734040011221320
Pannenspons1428080924264
Statische K1 media13260200858660
20 PPI-schuimniet getest220180726594
Aquarium grind6120120396396
Blauwe Matala-pads5100120330396
Eshoppe bioballen510060330198
¼ tot ½ inch lavastenen36060198198
Matrix3603019899
Biohome ultimate2403013299
Keramische ringen24040132132
* gemiddelde ammoniak die 15 kubieke inch (245,81 cm³) medium oxideerde gedurende een periode van 90 dagen

Bezetting in meer detail

Hopelijk kunnen de volgende links wat gezond verstand in dit onderwerp brengen:

13.1. Bezetting meningen

13.3. Levensduur van de vis